Evaluation of concrete in foundations of facilities located in the Auschwitz II-Birkenau former death camp in the aspect of the process of preservation


Vol. 534 (2) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

S. Kańka,
T. Stryszewska

DOI: 10.15199/33.2017.02.16

Volume 534: Issue 2
Pages 59-62
Accepted for publication: 23.11.2016

The article presents the results of selected physicochemical properties of concrete and ceramic bricks, of which the foundations of infrastructure facilities at the former death camp ofAuschwitz II-Birkenau were made 70 years ago. The tests were conducted as part of a broad program aimed at the exploration and documentation of the condition of the camp buildings that are invaluable historical material objects of martyrdom. The study was conducted using cores taken from original parts of the camp buildings' structures and parts of ceramic bricks. The results and analysis made it possible to estimate the compression strength and the degree of degradation of concrete and bricks in the foundations of these objects.

Keywords: material tests, foundations, concrete, Auschwitz II- -Birkenau death camp, durability.
 1. Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla terenu istniejących obiektów byłego obozu Auschwitz II–Birkenau w związku z planowaniem zaprojektowania odwodnień budowlanych. 2014. Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. 30-079 Kraków, al. Kijowska 16a.
 2. Fiertak Maria, Jan Małolepszy. 2004. Beton jako materiał podlegający wpływom czynników środowiska. Sympozjum naukowo-techniczne Trwałość betonu i jego uwarunkowania technologiczne, materiałowe i środowiskowe. Kraków.
 3. Fiertak Maria, Dominika Dębska. 1999. The „Effects of Conditions of Corrosive Exposure on the Resistance of Cement Concrete to Sulfates”. International Conference Concrete and Concrete Structure, Žilina: 31 – 35.
 4. PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach – Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.
 5. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania,
 6. PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu.
 7. PN-EN 206:2014 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 8. Rahman Mohammad, Mohamed Bassuoni. 2014. „Thaumasite sulfate attack on concrete: Mechanisms, influential factors and mitigation”. Construction and Building Materials (73): 652 – 662.
 9. Venice Charter (International Restoration Charter), Second Congress of Architects and Specialists of Historic Buldings. Venice 1964.
 • dr inż. Stanisław Kańka Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr inż. Teresa Stryszewska Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Stanisław Kańka

skanka@pk.edu.pl