Statics and strength analysis of a historic rafter framing weakened by crack


openaccess, Vol. 562 (6) 2019 / czwartek, 4 lipca, 2019

(Open Access)

A. Klimek,
Z. Matkowski

DOI: 10.15199/33.2019.06.01

Volume 562: Issue 6
Pages 23
Accepted for publication: 07.05.2019 r.

Abstract. The paper describes the structure and the technical condition of about a hundred-year-old rafter framing over the Medical Simulation Centre of Medical University of Wroclaw located in Chalubinski Street inWroclaw.Amethod determining load-bearing capacity of the compressed elements weakened by longitudinal cracks has been presented. The authors have suggested a method of reinforcing these elements in such a way as to preserve their original look aswell as meet the requirements of monuments conservation service. Keywords: historic building; rafter framing; damage; analysis; reinforcement.
  1. Archiwalny projekt powykonawczy budynku Centrum Symulacji Medycznej wykonany przez pracownię HeinleWischer und Partner we wrześniu 2015 r.
  2. PN-B-03150. Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie.
  3. PN-EN-1995-1-1. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
  4. Tajchman Jan. 2005. „Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii ciesielskich konstrukcji dachowych występujących na terenie Polski od XIV do XX w.”. Monument t. 2, Wydawnictwo Krajowy Ośrodek Badań Dokumentacji i Zabytków, 2005. Przyjęto do druku: 07.05.2019 r.

dr inż. Adam Klimek, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-4945-4121 dr inż. Zygmunt Matkowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-4571-2821

dr inż. Adam Klimek, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-4945-4121

 adam.klimek@pwr.edu.pl