Some aspects concern with structural design of curtain walls resulting from the product standard


Vol. 537 (5) 2017 / wtorek, 12 marca, 2019

(in Polish)

R. Antonowicz

DOI: 10.15199/33.2017.05.18

Volume 537: Issue 5
Pages 46-48
Accepted for publication: 08.03.2017 r.

In the paper some aspect of designing of curtain walling kit are presented. Product characteristics, actions and assumptions related to loads combinations and some problems related to dimensioning are also presented. Example of loads combinations and fixings also are described. An attempt of collecting designing rules in accordance with Eurocodes is presented.
Keywords: curtain wall, product standard, designing, Eurocodes.
  [1] Meuś Władysław. 1982. Lekkie przegrody w budownictwie. Warszawa. Arkady.
  [2] Ossowiecki Michał. 1964. Ściany osłonowe. Warszawa. Arkady.
  [3] Piekarczuk Artur. 2016. „Metody obliczeń statycznych przeszkleń o dużej powierzchni”. Materiały Budowlane 528 (8): 22 – 25. DOI 10.15199/33.2016.08.05.
  [4] PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe – Norma wyrobu.
  [5] PN-EN 13830:2015-06 (A) Ściany osłonowe – Norma wyrobu.
  [6] PN-EN 12179:2004 Ściany osłonowe – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania.
  [7] PN-EN 14019:2016-07 (A) Ściany osłonowe – Odporność na uderzenia – Wymagania eksploatacyjne.
  [8] PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.
  [9] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
  [10] PN-B-03230:1984 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych – Obliczenia statyczne i projektowanie.
  [11] www.aluprof.eu – dostęp: 28.02.2017
dr inż. Ryszard Antonowicz, PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Ryszard Antonowicz

ryszard.antonowicz@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.05.18