Shrinkage deformation of high strength concretes with addition of steel fibers


Vol. 538 (6) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

M. Kaźmierowski,
M. Kamiński,
M. Drzazga

DOI: 10.15199/33.2017.06.07

Volume 538: Issue 6
Pages 30-31
Accepted for publication: 25.04.2017 r.

The article discusses the phenomenon of shrinkage of high strength concrete (HSC) and HSC modified by steel fibers. Factors affecting the rate of shrinkage deformation in this concrete are presented. Experimental results of shrinkage deformation of three HSC series of cylindrical specimens at different fiber reinforcement index (steel fiber) have been presented. Results are referenced to the literature.
Keywords: shrinkage deformation, high strength concrete, steel fiber.
  • [1] Bywalski Czesław, Mieczysław Kamiński, M. Maszczak, Ł. Balbus. 2015. „Influence of steel fibres addition on mechanical and selected rheological properties of steel fibre high-strength reinforced concrete”. Archives of Civil and Mechanical Engineering 15 (3): 742 – 750.
  • [2] Bywalski Czesław, Maciej Kaźmierowski, Michał Drzazga, Mieczysław Kamiński. 2016. „Badanie współczynnika sprężystości fibrobetonu wysokowartościowego”. Materiały Budowlane (9): 64 – 65. DOI: 10.15199/33.2016.09.22.
  • [3] EN 12350-2:2009. Testing fresh concrete. Part 2: Slump-test. CEN. Brussels.
  • [4] Kamiński Mieczysław, Czesław Bywalski, Maciej Kaźmierowski. 2015. „Badania wytrzymałości na ściskanie betonów wysokowartościowych z dodatkiem włókien stalowych”. Materiały Budowlane 514 (6): 70 – 71. DOI: 10.15199/33.2015.06.26.
  • [5] Neville Adam M. 2012. Właściwości betonu. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
  • [6] PN-EN 1992-1-1:2008. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  • [7] Raczkiewicz Wioletta. 2008. „Wyznaczenie rozkładów parametrów stochastycznego modelu fibrobetonu w procesie obciążeń zmiennych”. Rozprawa doktorska. Kielce.
  • [8] Saje D., B. Bandelj, J. Sustersic, J. Lopatic, F. Saje. 2012. „Autogenous and Drying Shrinkage of Fiber Reinforced High-Performance Concrete”. Journal of Advanced Concrete Technology (10): 59 – 73.
  • [9] Saje D., J. Sustersic, J. Lopatic, F. Saje. 2011. „Free shrinkage of high performance steel fiber reinforced concrete”. Journal of Testing and Evaluation 39 (2): 166 – 176.
mgr inż. Maciej Kaźmierowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
mgr inż. Michał Drzazga, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Maciej Kaźmierowski

maciej.kazmierowski@pwr.edu.pl

PDF