Splitting tensile test of high performance fiber concrete


Vol. 538 (6) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

M. Kaźmierowski,
M. Kamiński,
C. Bywalski,
M. Drzazga

DOI: 10.15199/33.2017.06.08

Volume 538: Issue 6
Pages 32-33
Accepted for publication: 26.04.2017 r.

The article presents the details of experimental research of split tensile strength of concrete and the experimental results of splitting tensile test for high strength concrete of the four series of cube specimens at different fiber reinforcement index (steel fibers or polypropylene fibers). An estimation of concrete split tensile strength as a function of fiber reinforcement index and compressive strength is conducted. Results are compared the literature.
Keywords: split tensile strength, high strength concrete, fiber.
  • [1] Bažant Zdeněk P. 2002. „Concrete fracture models: testing and practice”. Engineering Fracture Mechanics 69: 165 – 205.
  • [2] Denneman E., E. Kearsley, A. Visser. 2011. „Splitting tensile test for fibre reinforced concrete”. Materials and Structures 44 (8): 1441 – 1449.
  • [3] Eren O., C.Tahir. 1997. „Effect of silica fume and steel fibers on some properties of high-strength concrete”. Construction and Building Materials 7 (11): 373 – 382.
  • [4] Kaźmierowski Maciej, Mieczysław Kamiński, Czesław Bywalski, Michał Drzazga. 2015. „Badania wytrzymałości na ściskanie betonów wysokowartościowych z dodatkiem włókien stalowych”. Materiały Budowlane (6): 70 – 71. DOI: 10.15199/33.2015.06.26.
  • [5] Mazen A., M. Rjoub. 2007. „A mathematical expression for split tensile strength of steel fiber reinforced concrete”. Journal of Engineering Sciences. Assiut University. 35 (2): 323 – 335.
  • [6] PN-EN 1992-1-1:2008. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1:Reguły ogólne i reguły dl abudynków.
  • [7] PN-EN 12390-2:2011. Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
  • [8] PN-EN 12390-6:2011. Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.
  • [9] Ramadoss P., K. Nagamani. 2008). „Tensile Strength and Durability Characteristics of High-Performance Fiber Reinforced Concrete”. The Arabian Journal for Science and Engineering 33 (2): 307 – 319
mgr inż. Maciej Kaźmierowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
dr inż. Czesław Bywalski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
mgr inż. Michał Drzazga, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Maciej Kaźmierowski

maciej.kazmierowski@pwr.edu.pl

PDF