Effect of fly ash granulometry on strength of geopolymer binders


Vol. 533 (1) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

T. Błaszczyński,
M. Król

DOI: 10.15199/33.2017.01.19

Volume 533: Issue 1
Pages 94-95
Accepted for publication: 05.12.2016

The article describes the influence of fly ashes grinding on the geopolymer strength. Obtained results showed that the reduction of granulometry of fly-ash caused the enlargement of geopolymer binders strength from them received. During increasing of the compression strength of the binder its relation to the tension strength subject to diminish. From carried out research it results that the best properties characterized the geopolymer binder which was obtained after the mix of the non grinded fly-ash and grinded through 15 and 30 s.

Keywords: fly ash, geopolymer binders, treatment of incidental products of the coal combustion.
 1. Bentz Dale, Andrew Hansen, John Guynn. 2011. „Optimization of cement and fly ash particle size to produce sustainable concretes”. Cement and Concrete Composites 33: 824 – 831.
 2. Błaszczyński Tomasz, Maciej Król. 2014. „Beton a problemredukcji emisji dwutlenku węgla”. Izolacje 3: 28 – 30.
 3. Błaszczyński Tomasz, Maciej Król. 2014. Ekologiczne spoiwa cementowe, w: Ekologia w budownictwie, ed. T. Błaszczyński, L. Runkiewicz, DWE, Wrocław, 349 – 357.
 4. BłaszczyńskiTomasz,MaciejKról. 2015. „Usage of green concrete technology in civil engineering”. Procedia Engineering 122: 296 – 301.
 5. Błaszczyński Tomasz, Maciej Król. 2016. Przemysł cementowy w dążeniu do ekologiczności, w: Technologie betonu, red. Piotr Kijowski, Bożena Środa – Kraków: Stowarzyszenie Producentów Cementu: 137 – 149.
 6. BłaszczyńskiTomasz,MaciejKról. 2015. „Geopolymers in construction”. Civil and Environmental Engineering Reports, vol. 16, No 1, 25 – 40.
 7. Błaszczyński Tomasz, Maciej Król. 2014. Durability of Green-Concretes, Proceedings of 8th International Conference AMCM. Wrocław, Poland: 530 – 540.
 8. Błaszczyński Tomasz,Maciej Król. 2015. Durability of cement and geopolymer composites, 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, Lisboa.
 9. Davidovits Joseph. 2011. Geopolymer Chemistry and Applications, 3rd ed, France.
 10. Król Maciej, Tomasz Błaszczyński. 2013. „Ekobetony geopolimerowe”.Materiały Budowlane 11: 23 – 26.
 11. Małolepszy Jan, Ewelina Tkaczewska. 2007. „Wpływ uziarnienia krzemionkowych popiołów lotnych na proces hydratacji i właściwości cementu”. CementWapno Beton: 296 – 302.
 12. Mikuła Janusz. 2014. Nowoczesne materiały kompozytowe przyjazne środowisku. Rozwiązania proekologiczne w zakresie produkcji. Kraków.Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 13. Rudziński Andrzej, Jolanta Harasymiuk. 2010. „Badaniamożliwościwykorzystania popiołów krzemionkowych z wieloletniej hałdy do produkcji drobnoziarnistychmieszanek stosowanych w budownictwie drogowym”. Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 18, nr 4, Olsztyn, 573 – 581.
 14. SzponderDominika.2012. „Badaniawybranych właściwościpopiołówlotnychz zastosowaniemanalizy obrazu”. Kraków. Rozprawa doktorska, AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiskowych i Przeróbki Surowców.
 • dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. Maciej Król Politechnika Koszalińska,Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP

tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl