The influence of structure heterogeneity on the strengthening effect of bent glued laminated timber beams


Vol. 533 (1) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

A. Wdowiak,
A. Kroner

DOI: 10.15199/33.2017.01.18

Volume 533: Issue 1
Pages 87-89
Accepted for publication: 14.11.2016

This article describes the experimental laboratory testing of individual models of glued laminated timber beams derived from Little Poland Nature and Forest Land, strengthened with the use of carbon tapes. The endurance of used timber construction was graded visually according to PN-EN 14081-1:2016-03 [13]. The aim of this study was to verify the effectiveness of the strengthening defective timber beams. The experimental research programme included evaluation of capacity for bending of unreinforced and reinforced glued laminated timber beams,which were made of pine timber.

Keywords: wood, fiber composites, sawn timber quality classes, strengthening, capacity.
 1. Brol Janusz. 2009. „Wzmacnianie zginanych belek z drewna klejonego taśmami GARP na etapie produkcji”.Wiadomości Konserwatorskie 26: 345 – 353.
 2. Derkowski Wit, Teresa Zych. 2004. „Nowoczesne materiały kompozytowe do wzmacniania konstrukcji budowlanych”. Czasopismo Techniczne 101 (14-B): 15 – 25.
 3. Jasieńko Jerzy. 2002. „Połączenia klejowe w rehabilitacji i wzmacnianiu zginanych belek drewnianych”. OficynaWydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 4. Jasieńko Jerzy. 2000. „Naprawa i wzmacnianie zginanych belek drewnianych”. Materiały Budowlane (5): 19 – 24.
 5. Jasieńko Jerzy, Tomasz Nowak, Piotr Rapp. 2009. „Analiza pracy statycznej belek drewnianych wzmocnionych taśmami CFRP”. Wiadomości Konserwatorskie 26: 314 – 324.
 6. Krzosek Sławomir. 2009.Wytrzymałościowe sortowanie polskiej sosnowej tarcicy konstrukcyjnej różnymi metodami. Rozprawy Naukowe i Monografie. Warszawa. Wydawnictwo SGGW.
 7. Nowak Tomasz. 2007. Analiza pracy statycznej zginanych belek drewnianych wzmacnianych przy użyciu CFRP. Rozprawa doktorska. Wrocław.
 8. Nowak Tomasz. 2003. „Wzmacnianie drewnianych konstrukcji zabytkowych przy użyciu taśm węglowych”. Wiadomości Konserwatorskie 14: 21 – 27.
 9. PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych imechanicznych (wersja angielska).
 10. PN-EN 14081-1:2016-03 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne (wersja angielska).
 11. PN-D-94021:2013-10 – Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
 12. PN-EN 13183-2:2004 Wilgotność sztuki tarcicy.Część 2:Oznaczaniewilgotności za pomocą elektrycznegowilgotnościomierza oporowego.
 13. PN-EN 13183-3:2007 Wilgotność sztuki tarcicy. Część 3: Oznaczanie metodą pojemnościową.
 14. Rudziński Lech. 2000. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji drewnianych. Kielce. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
 15. Wdowiak Agnieszka. 2015.: „Assessment of technical condition of wooden structures”. Transcom proceedings 2015 section 7- civil engineering: 326 – 332.
 16. Wdowiak Agnieszka. 2016. „Analysis of bent timber beam reinforcement with the application of composite materials”. Structure and Environment Vol. 8 (1): 10 – 16.
 • mgr inż. Agnieszka Wdowiak Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Architektury
 • dr inż. Andrzej Kroner Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. Agnieszka Wdowiak

awdowiak@tu.kielce.pl