Selection of paints for walls and ceilings


Vol. 532 (12) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

W. Brachaczek,
I. Gruszka,
A. Dróżdż

DOI: 10.15199/33.2016.12.01

Volume 532: Issue 12
Pages 3-5
Accepted for publication: 23.11.2016

The article presents the basic criteria for the selection of paints for interior walls and ceilings. Properties of these coatings determined by European standards are discussed. Attention is paid to the ecological aspect compliant with the guidelines of the European Directive 2004/42/EC. It also presents a modern type of decorative and protective coatings, which are ceramic paints on the example of SEMPRE CERAMICMAT.

Keywords: selection of paints, paint for walls.
  1. Brachaczek Wacław, Wojciech Siemiński. 2013. „Właściwości farb i tynków cienkowarstwowych a teorie na ich temat”. Izolacje 10: 30 – 32.
  2. Brachaczek Wacław. 2014. „Comparative analysis of organosilicon polymers of varied chemical composition in respect of their application in silicone-coating manufacture”. Progress in Organic Coatings 77 (3): 609 – 615.
  3. Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE.
  4. PN-EN 13300:2002 – Farby i lakiery.Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
  5. Polverejan Michai and Yaw Aidoo. 2014. „Advances in waterborne rheologymodifiers”. Polymers Paint Colour Journal PPCJ, Vol. 204 No 4592, January 2014.
  • dr inż. Wacław Brachaczek Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
  • dr inż. Iwona Gruszka Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
  • mgr Aleksandra Dróżdż Sempre Farby Sp. z o.o.

mgr Aleksandra Dróżdż

adrozdz@semprefarby.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.12.01