Floors of large size ceramic tiles – executive problems


Vol. 532 (12) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

J. Bochen

DOI: 10.15199/33.2016.12.03

Volume 532: Issue 12
Pages 8-10
Accepted for publication: 14.10.2016

In the article results of tests to explain damages of untypical large size quartz cake floor tiles, which occurred in existing building, are presented. To get this aim the obligatory standard requirements and technical recommendations were analysed and tests of tile properties were carried out. The results proved the reason of failures as executive mistakes and shown problems and consequences connected with quality of the floor substrate and method of tilling.

Keywords: large size floor tiles, performance damages, technical requirements, physical and mechanical properties.
 1. Aprobata techniczna ITB AT-15-9003/2012 dotycząca ceramicznych płyt wielkoformatowych Laminam, z 26.11.2012.
 2. Bochen Jerzy, Grzegorz Cygan. 2016. Badania w sprawie przyczyn uszkodzeń wielkoformatowych płyt podłogowych w budynku mieszkalnym. Gliwice. Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa.
 3. PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
 4. PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
 5. PN-EN 1441:2013-04 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie.
 6. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni.
 7. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą.
 8. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
 9. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenie metodą pomiaru współczynnika odbicia.
 10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
 11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
 12. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
 13. Rokiel Maciej. 2012. „Wykładziny posadzkowe z płytek – Podłoże pod płytki ceramiczne”. Izolacje 2: 44 – 49.
 14. Rokiel Maciej. 2012. „Wykładziny posadzkowe z płytek – Dobór płytek i zapraw spoinujących”. Izolacje 4: 36 – 42.
 15. Rokiel Maciej. 2012. „Wykładziny posadzkowe z płytek – Dylatacje i tolerancje wymiarowe”. Izolacje 5: 63 – 66.
 16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne, Część 4. 1990.Warszawa.Wydawnictwo Arkady.
 17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. 2006. Warszawa. ITB, Instrukcja 397.
 • dr hab. inż. Jerzy Bochen Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

dr hab. inż. Jerzy Bochen

jerzy.bochen@polsl.pl