Selected problems of cooling towers modernization and repair


Vol. 525 (5) 2016 / piątek, 26 października, 2018

(in Polish)

K. Antoniszyn,
L. Hawro,
P. Konderla,
R. Kutyłowski

DOI: 10.15199/33.2016.05.10

Volume 525; Issue 5
Pages 24-25
Accepted for publication: 23.03.2016 r.

In technical meaning modernization and repair processes contain three stages: diagnostic, designing and modernization or repair stage. Based on own experiences, in this paper selected problems of proper diagnostic range choice and proper repair – modernization technology were discussed that lead to efficient and safe cooling tower. Keywords: cooling towers technical condition diagnostic methodology, repair and modernization of the cooling tower.
  1. Kasprzak Tomasz,Piotr Konderla,Ryszard Kutyłowski, Grzegorz Waśniewski. 2012. „Ocena skutków rozbudowy elektrowni na stan bezpieczeństwa istniejącej chłodni kominowej”. Przegląd Budowlany (5): 36 – 39.
  2. Konderla Piotr. 2005. Analiza efektywności wzmocnienia hiperboloidalnej chłodni kominowej. Inżynieria i Budownictwo (2): 95-97.
  3. Kutyłowski Ryszard. 2013. Diagnostyka chłodni kominowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  4. Płachecki Marian, Szymon Seręga. Ocena bezpieczeństwa istniejącej chłodni kominowej w świetle nowych wymagań normowych, XII Konferencja Naukowo- Techniczna „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, Kielce - Cedzyna, 16 – 18 maja 2012: 209 – 221.
  5. Seręga Szymon, Łukasz Hołdys, Piotr Krajewski, Marian Płachecki.Ocena bezpieczeństwa chłodni kominowej z dużymi imprfekcjami, XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Szczecin –Międzyzdroje, 21 – 24 maja 2013: 727 – 734.
  6. Zdanowicz Krzysztof. 2011. Geodezyjny monitoring deformacji powierzchni hiperboloidalnych chłodni kominowych, Czasopismo Techniczne, Budownictwo, z.3, Nr 1-B/2011: 207-218.
Karol Antoniszyn, MSc. Eng. - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane Savex S.A.

Leszek Hawro, MSc. Eng. - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane Savex S.A.

Piotr Konderla, Prof. - Wroclaw University of Technology, Faculty of Technology and Engineering

Ryszard Kutyłowski, Prof. -  Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Ryszard Kutyłowski, Prof.

ryszard.kutylowski@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.10