Selected physicalmechanical properties of aggregate-bentonite mixtures


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / wtorek, 29 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.47

Pytlowany Tomasz, Chmielowski Krzysztof, Skrzypczak Izabela, Studziński Andrzej, Bacewicz Daniel. 2022. Selected physicalmechanical properties of aggregate-bentonite mixtures. Volume 603. Issue 11. Pages 165-167. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.09.2022 r.

Aggregate-bentonite mixtures are an increasingly widely used solution for stabilization and sealing of both environmental and construction engineering facilities, e.g. landfills, flood embankments, earth dams, road and railway tracks, as well as various types of cubature structures. The article presents the results of selected studies of the physical and mechanical properties of mixtures developed in various proportions based on aggregate and bentonite. The conducted research has shown that the aggregate-bentonite mixtures in question can be considered useful in construction, e.g. for the stabilization of excavations.
  1. Kockar M, Akgun H, Akturk O. Preliminary Evaluation of a Compacted Bentonite/Sand Mixture as a Landfill Liner Material. Journal of Solid Waste Technology and Management. 2005; 31(4):187-192.
  2. Akgun H, Kockar M, Akturk O. Evaluation of a compacted bentonite/sand seal for underground waste repository isolation. Environmental Earth Sciences. 2006; https:// doi.org/10.1007/s00254-006- 0212-6.
  3.  Holopainen P. Crushed aggregate-bentonite mixtures as backfill material for repositories of low- and intermediate level radioactive waste. Engineering Geology. 1985; https://doi.org/10.1016/0013- 7952(85)90014-6.
  4. Cichy W, Bryk J. Doszczelnianie gruntów naturalnych za pomocą bentonitu. Etap III. Analiza wymagań i zaleceń dotyczących projektowania doszczelniania gruntów naturalnych za pomocą bentonitu. Analiza wymagań dotyczących kontroli jakości robót związanych z doszczelnianiem gruntów naturalnych za pomocą bentonitu. Gdańsk, 2006 r. https://www.zmbzura.pl/zalaczniki/30/Doszczelnianie_ gruntow_bentonitem.pdf. 29.09.2022.
  5. Navarro V, Cabrera V, De la Morena G, Asensio L, Yustres A, Torres-Serra J. A new double- -porosity macroscopic model of bentonite free swelling. Engineering Geology. 2022; https://doi. org/10.1016/j.enggeo.2022.106725.
  6.  Kumar U, Saikrishnamacharyulu I. Effect of Bentonite Blend on the Compressive Strength of Various Concrete Mixes. International Journal of Engineering Research & Technology. 2021; https://doi.org/10.17577/IJERTV10IS040258.
  7. Akcanca F, Aytekin M. Effect of wetting – drying cycles on swelling behavior of lime stabilized sand–bentonite mixtures. Environmental Earth Sciences. 2012; https://doi.org/10.1007/ s12665-011-1207-5.
  8. Mohammadi A., Ebadi T., Ahmadi M. Effect of Bentonite Addition on Geotechnical Properties of Oil-Contaminated Sandy Soil. Journal of Civil Engineering and Construction. 2018; https://doi. org/10.32732/jcec.2018.7.4.153.
  9.  Kokoszka W., Skrzypczak I., Wilk K.: Analysis of geotechnical properties of miocene deposits of the Carpathian Foredeep. Civil And Environmental Engineering Reports, 2018; https://doi. org/10.2478/ceer-2018-0051.
  10.  Właściwość mechaniczne gruntów. http:// www.tsbudowa.eu/wlasciwosci-mechanicznegruntow, dostęp 19.09.2022.
dr inż. Tomasz Pytlowany, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie ORCID: 0000-0001-5545-5465
prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji ORCID: 0000-0001-9758-0854
dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0002-3646-6924
dr inż. Andrzej Studzińsk, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0002-6551-9490
mgr inż. Daniel Bacewicz

dr inż. Tomasz Pytlowany, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie ORCID: 0000-0001-5545-5465

tomasz.pytlowany@kpu.krosno.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.47

Article in PDF file