Studies of humidity and salinity of walls and ceramic vaults in the historical underground building


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / wtorek, 29 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.48

Matkowski Zygmunt. 2022. Studies of humidity and salinity of walls and ceramic vaults in the historical underground building. Volume 603. Issue 11. Pages 168-170. Article in PDF file

Accepted for publication: 29.09.2022 r.

The article contains a description of a underground historical object, with a roof covered with vegetation. It is a solid brick eighteenth-century building, which untilWorldWar II served as an ice house, after 1945 a storage place and for the last few decades it has not been used and has been inhabited by bats. In the building mass moisture tests of walls and ceramic vaults were carried out. The tests were carried out using the dryer-weighing method, the method using a moisture analyzer and the non-destructive dielectric method. The results of studies of the type and concentration of salt in the walls were also included. Based on the analysis of the obtained results, the degree of dampness and salinity of the walls was assessed. The obtained research results were used at the design stage to determine the function of individual parts of the object (taking into account the presence of bats) and to design appropriate moisture protection.
  1. Hoła J, Sikora J i inni. New Tomographic method of brickwork damp identification. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław. 2010.
  2. Matkowski Z. Badanie wilgotności i zasolenia murów oraz sklepień ceramicznych w historycznym obiekcie militarnym. Materiały Budowlane. 2021; 3: 21 – 23.
  3. Sardella A, De Nuntiis P, Bonazza A. Efficiency evaluation of treatments against rising damp by scale models and test in situ. Journal of Cultural Heritage, S31/2018, S30 – S37.
  4.  Binda L. Determination of moisture distribution and level using radar in masonry builtwith regular units.Materials and Structures. 2005; 38: 283 – 288.
  5. Wójcik R. Pomiary wilgotności przegród budowlanych. Materiały Budowlane. 2022; 8: 42 – 43.
  6. Rokiel M. Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Dom Wydawniczy Medium. Warszawa. 2006.
  7. Frössel M. Osuszaniemurów i renowacja piwnic. Polcen. Warszawa 2007.
  8. Magott C, Rokiel M. Osuszanie murów. Inżynier Budownictwa. 2017; 9: 93 – 100.
  9. Ksit B, Monczyński B. Renowacja zawilgoconych obiektów zabytkowych na przykładzie kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Zbąszyniu. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2009, s. 267-276.
  10.  Raimondo M, Dondi M, Guardini G, Mazzanti F. Prediction of the initial rate of water absorption in clay brick. Construction and Building Materials. 2009; 23: 2623 – 2630.
dr inż. Zygmunt Matkowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-4571-2821

dr inż. Zygmunt Matkowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-4571-2821

 zygmunt.matkowski@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.48

Article in PDF file