Selected aspects of quality management of the aluminum – glass facade installation process


Vol. 554 (10) 2018 / środa, 31 października, 2018

(InPolish)

A. Leśniak,
M. Górka

DOI: 10.15199/33.2018.10.19

Volume 554: Issue 10
Pages 65-67
Accepted for publication: 26.08.2018 r.

Quality of construction services Management is an important element of the investment process. The quality ofworks in construction is affected by many factors, both the material and personal aspects. The paper describes the assembly process of aluminum and glass facades and reviews the factors affecting the quality of the curtain wall. The aim of the authors is to present examples of possible ways to control and receive the correct implementation of the aluminum-glass facade. Keywords: quality management; quality control; quality management system; aluminum – glass facades.
 1. Drummond Helga. 1998. W pogoni za jakością – Total Quality Management. Warszawa. Dom Wydawniczy ABC.
 2. Hamrol Adam. 2016. Strategie i praktyki sprawnego działania Lean Six Sigma i inne.Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Hamrol Adam, Władysław Mantura. 2006. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka.Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Hoła Bożena,Andrzej Polak, Krzysztof Gawron, Marek Sawicki, Maciej Morka. 2013. „Podejście Procesowe do Zarządzania w Budownictwie”. Zeszyty NaukoweWSOWL nr 1: 132 – 141.
 5. Kapliński Oleg. 2007. „Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych”. Warszawa. PAN, KILiW, IPPT, Seria Studia z Zakresu Inżynierii nr 57. Polska Akademia Nauk.
 6. Marcinkowski Roman. 2006. „Problem zapewnienia jakości w projektowanym systemie eksploatacji obiektów budowlanych”. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały: 325 – 332.
 7. Mateja Krzysztof. 2007. „Wymagania techniczne i kryteria oceny ścian osłonowych wgN-EN13830 cz. 1”. Świat Szkła (4). https://www. swiat-szkla. pl/component/content/ (19.03.2018).
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 09.03.2011 r. ustalające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 9. Runkiewicz Leonard. „Stosowaniemetod nieniszczących do oceny bezpieczeństwa, trwałości i niezawodności konstrukcji budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa. www.badania-nieniszczace.info/Badania-Nieniszczace- Nr-03-12-2006/pdf/02_runkiewicz.pdf (19.03.2018 r.).
 10. Urbańska-Galewska Elżbieta, Dariusz Kowalski. 2016. „Lekka obudowa – Układy konstrukcyjne”. Builder: 106 – 110.
 11. Ustawa owyrobach budowlanych z 16.04.2004 r., Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 (z późn. zm.).
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak,  Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej mgr inż. Monika Górka, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej

mgr inż. Monika Górka

mgorka@13.pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.19