Delays factors of a completion construction project aggregation with the use of cluster analysis


Vol. 554 (10) 2018 / środa, 31 października, 2018

(InPolish)

A. Leśniak,
M. Juszczyk,
G. Piskorz

DOI: 10.15199/33.2018.10.18

Volume 554: Issue 10
Pages 62-65
Accepted for publication: 21.08.2018 r.

The article presents the results of research carried out among the participants of the construction process. One of the research objectives was to identify key factors affecting the delay of construction works at the implementation stage. The authors also attempted to interpret the relationship between the identified factors by analyzing clusters. Keywords: delays in construction; cluster analysis; construction works; identification of factors
  1. Anysz Hubert, Artur Zbiciak. 2013. „Przyczyny powstawania opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych – analiza wstępnych wyników badania ankietowego”. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (3): 963 – 972.
  2. Cichosz Paweł. 2000. Systemy uczące się. Warszawa. WNT.
  3. Czarnigowska Agata, Anna Sobotka. 2013. „Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy”. Budownictwo i Architektura 12 (1): 23 – 30.
  4. Drzewiecka Joanna, Jerzy Pasławski. 2011. „Analiza zakłóceń procesów budowlanych”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska (2): 475 – 479.
  5. Dytczak Mirosław, Grzegorz Ginda, Tomasz Wojtkiewicz. 2011. „Identyfikacja roli czynników opóźnień realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2: 481 – 485.
  6. Leśniak Agnieszka. 2012. „Przyczyny opóźnień budowy w opiniach wykonawców”. Czasopismo Techniczne 1-B/2012. Z. 2: 57 – 68.
  7. Leśniak Agnieszka, Grzegorz Piskorz. 2017. „Potential reasons for works delays resulting from the provisions of the agreement”. Technical Transaction 6: 135 – 143.
  8. Leśniak Agnieszka, Grzegorz Piskorz,Marcela Spisakova, DanielaMackova. 2018. „Causes of delays in construction works resulting from the provisions of the contract in Poland and Slovakia”. Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences 27 (1): 71 – 81.
  9. Marek Tadeusz. 1989. Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. Warszawa. PWN.
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej dr inż. Michał Juszczyk, mgr inż. Grzegorz Piskorz, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak

alesniak@l3.pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.18