Analysis of noise for innovative road surface with porous asphalt


Vol. 554 (10) 2018 / środa, 31 października, 2018

(InPolish)

K. Pietrzak,
Z. Tokarski

DOI: 10.15199/33.2018.10.20

Volume 554: Issue 10
Pages 68-70
Accepted for publication: 17.08.2018 r.

Smart Growth Operational Program (SG OP) finances actions shaping innovative attitudes in society and promoting intersectoral partnership. This policy fits perfectly into one from currently implemented by BAM INFRA from the Netherlands projects related to, in line with Intelligent Specialties, energy protection in construction and the use of recycled materials in construction. The project called LE2AP (Low Energy forAsphalt Pavement) enablies to implement modern porous surfaces on Dutch roads. The first tests were performed by authors on experimental road sections in Doesburg and Veghel in 2017. The obtained results fully confirm the usefulness of the tests performed to develop pilot projects according to the Intelligent Specializations of the Smart Growth Operational Program. Keywords: financing; innovation; recycling; cooperation; the Netherlands.
  1. Cieszkowska Danuta. 2015. Pieniądze dla firm. Fundusze z UE 2014 – 2020. Drukarnia Bałtycka, wydanie I. Warszawa.
  2. Heczko Jan. 2011 „Destrukt asfaltowywWielkiej Brytanii”. Drogownictwo (5): 159 – 165.
  3. Huurman Rien, Liantong Mo & Milliyon Woldekidan. 2010. „Unravelling porous asphalt concrete, towards a mechanistic material design tool”. Road Materials and Pavement Design 11 (3): 583 – 612.
  4. Kowalski Karol, Jan Piłat, Jan Król, Michał Sarnowski. 2009. Ciche i bezpieczne nawierzchnie porowate w warunkach klimatu Europy Środkowo- Wschodniej”, monografia. Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
  5. Radziszewski Piotr, Karol Kowalski, Michał Sarnowski, Piotr Pokorski. 2014. „Przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązania materiałowo- technologiczne nawierzchni drogowych”. Budownictwo i Architektura 13 (1): 305 – 316.
  6. Sybilski Dariusz. 2010. „Zastosowanie destruktu asfaltowego w Polsce i na świecie”. Autostrady (6): 12. Badania wykonano w ramach projektu LE2AP realizowanego przez holenderską firmę BAM INFRA finansowanego z Programu LIFE+.
mgr inż. Karol Pietrzak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska dr inż. Zbigniew Tokarski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Karol Pietrzak

karol.pietrzak@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.20