Safe evacuation of users of air domes


openaccess, Vol. 600 (8) 2022 / wtorek, 23 sierpnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.08.10

Antosiewicz Piotr. 2022. Safe evacuation of users of air domes. Volume 600. Issue 8. Pages 65-69. Article in PDF file

Accepted for publication: 25.07.2022 r.

The article presents issues related to the safe evacuation of users of air domes. The scenarios of exemplary in-situ tests and computer simulations of evacuation were presented. Moreover, conclusions were presented concerning the influence of the width of the emergency exit doors on the evacuation process of hall users.
 1. Torsinga R, Oostermana K, Bakkera J, Hinssenb M, Bosveldb I, Huijsmansb T. The Shaded Dome™: A smart, cool & adaptable facility for sport venues. Procedia Engineering 2016; 147: 848–853, https://doi. org/10.1016/j.proeng.2016.06.292.
 2.  Xue S, Yan F, Sun G. Deflation and collapse of air-supported membrane structures. Thin-Walled Structures 2021; 169: 108338, https://doi.org/ 10.1016/j.tws.2021.108338.
 3.  Test Study and Numerical Simulation of Deflation Process of an Air-Supported Membrane Structure, Advances in Structural Engineering. 2015; 18(6):761-774 (2015), https://www.doi.org/10.1260/1369-4332.18.6.761.
 4. Gao J, Gong J, Qing Q. Coupling evacuation model of air-supported membrane buildings subjected to air-leakage based on multi-velocity cellular automaton, Simulation Modelling Practice and Theory. 2020; 108: 102257, https://www.doi.org/10.1016/j.simpat.2020.102257.
 5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 9 czerwca 2022, poz. 1225).
 6. ASCE. “Air-supported structures”, ASCE 17-96. Standard American Society of Civil Engineers (1997).
 7. Witek K. Wichura porwała balon piłkarski na Koncertowej. https:// www.haloursynow.pl/artykuly/wichura-porwala-balon-pilkarski-na-koncertowej- byl-zabezpieczony-przekonuje-klub,19374.htm (data dostępu: 19-07- 2022)
 8.  Wiegler L. Tearing into the Metrodome: Are Other Air-Pressurized Stadiums Unsafe and Outmoded?. Scientific American, 20-01-2011 https://www. scientificamerican.com/article/tearing-metrodome-pressurized-stadiums-unsafe/ (data dostępu: 19-07-2022).
 9. Pathfinder Verification and Validation (Version: 2021-3, Last Modified: 2021-09-01) https://support.thunderheadeng.com/docs/pathfinder/2021-3/ verification-validation/ (data dostępu: 18-07-2022).
 10. PD 7974-6:2019 Application of fire safety engineering principles to the design of buildings Human factors. Life safety strategies. Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6).
 11. Kielich E, Gromek P. Wpływ rodzaju niepełnosprawności na ryzyko ewakuacji w obliczu pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Zeszyty Naukowe SGSP, nr 76: 157-175, https://www.doi.org/10.5604/01.3001. 0014.5983.
 12. Węgrzyński W, Antosiewicz P, Krajewski G. Automatyka pożarowa budynku w cyklu jego życia – metody weryfikacji działania, problemy z rozbudową systemów. Budownictwo i Architektura. 2016; 15(2): 37-42, https://www.doi.org/10.24358/Bud-Arch_16_152_05.
mgr inż. Piotr Antosiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych ORCID 0000-0001-9045-4687

mgr inż. Piotr Antosiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych ORCID 0000-0001-9045-4687

p.antosiewicz@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.08.10

Article in PDF file