New method of the fire resistance assessment of the cable ducts


openaccess, Vol. 600 (8) 2022 / wtorek, 23 sierpnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.08.09

Łukomski Marek, Turkowski Piotr. 2022. New method of the fire resistance assessment of the cable ducts. Volume 600. Issue 8. Pages 61-64. Article in PDF file

Accepted for publication: 21.07.2022 r.

This article presents a newmethod standard for testing the fire resistance of cable ducts of according to EN 1366-11. The requirements of the Polish technical and building regulations are given, as well as the scope of application and the course of the test with the criteria for evaluation of its results and real behavior during fire resistance tests.
  1. Łukomski M, Turkowski P. Nowa metoda oceny odporności na ogień kabli i przewodów elektrycznych bez ochrony specjalnej. Materiały Budowlane. 2017 (9): 132 – 133.
  2. PN-EN 50577: 2016-02. Kable i przewody elektryczne – Badanie odporności na ogień kabli i przewodów bez ochrony specjalnej (klasyfikacja P).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 z 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami).
  4.  DRAFT prEN 13501-3: May 2021 Fire classification of construction products and building elements –Part 3:Classificationusing data fromfire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resistant ventilation ducts and fire dampers and or power, control and communication cables.
  5.  PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne.
  6. PN-EN 1366-11+A1:2022-05 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych—Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych (ang. Fire resistance tests for service installations–Part11:Fireprotective systems for cable systems and associated components).
  7. Mandat 117 Horyzontalne uzupełnienie domandatów dla CEN/CENELEC dotyczących wykonania prac normalizacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przy ocenie wyrobów budowlanych ze względu na ich odporność ogniową (lista wyrobów budowlanych, dla których CEN powinien opracować zasady klasyfikacji).
  8. DIN 4102 T.12:1998 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen;Anforderungen und Prüfungen.
  9. PN-EN 1366-5:2021-07 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 5: Kanały i szyby instalacyjne.
mgr inż. Marek Łukomski, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0001-5329-4143
dr inż. Piotr Turkowski, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-0020-0091

mgr inż. Marek Łukomski, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0001-5329-4143

m.lukomski@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.08.09

Article in PDF file