Fire safety of buildings in terms of hazards caused by selected food dust


openaccess, Vol. 600 (8) 2022 / wtorek, 23 sierpnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.08.08

Półka Marzena. 2022. Fire safety of buildings in terms of hazards caused by selected food dust. Volume 600. Issue 8. Pages 57-60. Article in PDF file

Accepted for publication: 19.07.2022 r.

The aim of the article was a comparative analysis of the ignitability and flammability parameters of selected types of tea dusts collected from an industrial and warehouse facility. It was found that among the tested dusts, the dust of flavored green tea is the greatest fire hazard. It has the lowest ignition temperature and the highest combustion heat values, and the permissible surface temperature of devices operating in the presence of this dust for a layer with a thickness of 5 mm, cannot exceed 215°C.
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
 2.  Yuan Z, Khakzad N, Khan F, Amyotte P. Dust explosions: threat to the process industries. Process Saf. Environ. 2015; https://doi.org/10.1016/j. psep.2015.06.008)
 3. Ramirez A, Garcia-Torrent J, Aguado PJ. Determination Of Parameters Used To Prevent Ignition Of Stored Materials And To Protect Against Explosions In Food Industries. J. Hazard Mater. 2009; https://doi.org/10.1016/j.jhazmat. 2009.02.013)
 4. Eckhoff RK. Understanding Dust Explosions. The Role of Power Science and Technology. J. Loss. Prevent. Proc. 2009; https://doi.org/ 10.1016/j.jlp.2008.07.006)
 5. Taveau J. Dust Explosion Propagation and Isolation. J. Loss. Prevent. Proc. 2017; 48, pp. 320-330. (doi.org/10.1016/j.jlp.2017.04.019)
 6. Babrauskas V. Ignition handbook. Fire Science Publishers, Issaquah; 2003.
 7. Eckhoff RK. Dust explosions in the process industries. Third edition. Burlington; 2003.
 8.  Salamonowicz Z, Półka M, Woliński M, Sobolewski M. Badania eksperymentalne i modelowanie zapłonu warstwy pyłu na gorącej powierzchni. Przemysł Chemiczny. 2014; 93: 99-102.
 9. PN-EN ISO/IEC 80079-20-2 Atmosfery wybuchowe – Część 20-2: Właściwości materiałowe – Metody badań pyłów palnych.
 10.  PN-EN ISO 1716:2018 Badania reakcji na ogień wyrobów. Określanie ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej).
 11. ASTM E2021-09 Standard Test Method for Hot-Surface Ignition Temperature of Dust Layers.
 12. PN-EN 60079-14:2009 Atmosfery wybuchowe. Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych.
 13.  Krotowski T. praca inżynierska, SGSP, Analiza zapalności od nagrzanej powierzchni wybranych pyłów herbat. 2022.
bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ORCID 0000-0002-2280-8137

bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ORCID 0000-0002-2280-8137

mpolka@sgsp-edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.08.08

Article in PDF file

English article in PDF file