3D laser scanning of the 17th century alcove


openaccess, Vol. 600 (8) 2022 / wtorek, 23 sierpnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.08.11

Pawłowicz Joanna A., Krentowski Janusz R., Gavardashvili Givi. 2022. 3D laser scanning of the 17th century alcove. Volume 600. Issue 8. Pages 70-72. Article in PDF file

Accepted for publication: 01.08.2022 r.

W artykule przedstawiono badania skanerem laserowym 3D zabytkowej komnaty sypialnej. Pomiar miał służyć określeniu ogólnego stanu technicznego pomieszczenia, odtworzeniu jego geometrii, a przede wszystkim identyfikacji zakresu występowania polichromii malowanych na powierzchni tynku lub muru bez ingerencji w strukturę obiektu. Zastosowanie skanera laserowego pozwoliło na uzyskanie wyników, które posłużą do dalszych szczegółowych i specjalistycznych badań pomieszczenia.
  1. Ziaja D, Rachwał S, Nazarko P. Analiza statyczno- wytrzymałościowamodeluMES istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego. Inżynieria i Budownictwo. 2020; 76.
  2. JurczakMA. Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji obiektówzabytkowych.Materiały Budowlane. 2022. DOI: 10.15199/33.2022.05.06.
  3. Razali AF, Ariff MFM, Majid Z, Darwin N, AspuriA, SallehMFM. Three-Dimensional (3D) As-Built Reconstruction from Laser Scanning Dataset. In 2020 IEEE 10th International Conference on System Engineering and Technology (ICSET) 2020 (pp. 150-155). IEEE. DOI: 10.1109/ICSET51301.2020.9265360.
  4. MarkowskiH. Zastosowanie skanowania laserowego 3Dwinwentaryzacji budynkówzabytkowych. Builder. 2020; 24.DOI: 10.5604/01.3001.0014.1378.
  5. Izdebski W, Seremet A. Praktyczne aspekty infrastruktury danych przestrzennych w Polsce. GłównyUrządGeodezji iKartografii,Warszawa2021.
  6. Bartonek D, Buday M. Problems of creation and usage of 3D model of structures and theirs possible solution. Symmetry. 2020 12(1): 181, https://doi.org/10.3390/sym12010181.
  7. Janicka J, Rapiński J, Błaszczak-Bąk W, Suchocki C.Application of theMsplit estimation method in the detection and dimensioning of the displacement of adjacent planes. Remote Sensing. 2020; 12/19: 3203.
dr inż. Joanna A. Pawłowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Goeoinżynierii ORCID: 0000-0002-1334-5361
dr hab. inż. Janusz R. Krentowski, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-8009-8110
prof. dr inż. Givi Gavardashvili, Georgian Technical University, Tbilisi ORCID: 0000-0001-5289-3830

dr inż. Joanna A. Pawłowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Goeoinżynierii ORCID: 0000-0002-1334-5361

 jopaw@uwm.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.08.11

Article in PDF file