Review of selected laboratory test methods for determining shrinkage of mortar and concrete


Vol. 524 (4) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

K. Chilmon,
M. Konopska-Piechurska

DOI: 10.15199/33.2016.04.05

Volume 524; Issue 4
Pages 18-20
Accepted for publication: 02.04.2016 r.

Shrinkage of concrete can be a crucial threat for durability of structures, at the same time this is often overlooked at the stage of laboratory tests of concrete mixtures and cement mortars. The paper presents selected methods for measuring of the shrinkage both unrestrained linear and restrained tests. Keywords: concrete technology, laboratory tests methods, shrinkage of concrete.
 1. Almusallam A. A. 2001. „Effect of environmental conditions on the properties of fresh and hardened concrete.” Cement and Concrete Composites 23 (4/5): 353 – 361.
 2. Naaman A. E., T. W. Wongtanakitcharoen i G. Hauser. 2005. „Influence of different fibers on plastic shrinkage cracking of concrete.” ACI Materials Journal (1): 49 – 61.
 3. ASTM C1581-04: Standard Test Method for Determining Age at Cracking and Induced Tensile Stress Characteristics of Mortar and Concrete under Restrained Shrinkage. 2004.
 4. Qi C., J. Weis i J. Olek. 2003. „Characterization of plastic shrinkage cracking in fiber reinforced concrete using image analysis and a modified Weibull function.” RILEMMaterials and Structures (260): 386 – 395.
 5. Apicella F. 2012. Minnesota Concrete Council. "Crak-Free" Repair Materials ... AreWe There Yet? http://www.mnconcretecouncil.com/ftpgetfile.php?id=155 (data uzyskania dostępu: kwiecień 2016).
 6. Cabrera J. G.,A. R. Cusens,Y. Brookes-Wang. 1992. „Effect of super plasticizers on the plastic shrinkage of concrete.” Magazine of Concrete Research (160): 149 – 161.
 7. Gołaszewski J., G. Cygan, M. Drewniok. 2014. „Laserowy system do badania skurczu wczesnego elementów betonowych w powiązaniu z oznaczaniem czasu wiązania.” Przegląd Budowlany (5): 34 – 36.
 8. Flaga Kazimierz, Wioletta Jackiewicz-Rek. 2010. „Oskurczu betonu wbadaniach laboratoryjnych i w rzeczywistych konstrukcjach na przykładzie Świątyni Świętej Bożej Opatrzności wWarszawie.” Inżynier i Budownictwo (9): 469 – 474.
 9. Newlands M. D., K. A. Paine, N. A. Vemuri, R. K. Dhir. 2008. „A linear test method for determining early-age shrinkage of concrete.” Magazine of Concrete Research (12): 747 – 757.
 10. Dahl P.A. 1988. Cracking tendency of Krenit fiber reinforced concrete exposed to plastic shrinkage. SINTEF Report STF65 A88033: 1 – 25. Trondheim. Norwegian Institute of Technology.
 11. Turcry P., A. Loukili. 2003. „A study of plastic shrinkage of self-compacting concrete.” Proceedings of the 3rd International RILEM Symposium Reykjavik. Rejkjavik. RILEM Publications: 576 – 585.
 12. PN-84/B-06714/23 – Kruszywa mineralne. Oznaczanie zmian objętościowych metodą Amslera. 1984.
 13. PN-84/B-06714/24 – Kruszywa mineralne. Oznaczanie zmian objętościowych metodą Graf-Kaufmana. 1984.
 14. PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły
 15. PN-EN 206: Beton –Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 2014.
 16. Premier CPG: Construction Products Group. 2016. http://www.premiermagnesia.com/cpg/ testing-and-certification (data uzyskania dostępu: kwiecień 2016).
 17. Schleibinger Testing Systems. „Shrinkage: Shrinkage-Cone.” 2016. http://www.schleibinger. com/cmsimple/en/?Shrinkage:Shrinkage-Cone (data uzyskania dostępu: kwiecień 2016).
 18. Schleibinger Testing Systems. „Shrinkage: Ultrasonic Setting Measurement.” 2016. http://www.schleibinger.com/cmsimple/en/?Shrin kage:Ultrasonic_Setting_Measurement:ASTMShrinkage_ Ring (data uzyskania dostępu: kwiecień 2016).
 19. Schleibinger Testing Systems. „Shrinkage: Thin-Layer-Shrinkage-System.” 2016. http://www.schleibinger.com/cmsimple/en/?Shrin kage:Thin-Layer-Shrinkage-System (data uzyskania dostępu: kwiecień 2016).
Karol Chilmon, MSc. Eng. - TPA Sp. z o.o.

Małgorzata Konopska-Piechurska, MSc. Eng. - TPA Sp. z o.o.

Małgorzata Konopska-Piechurska, MSc. Eng.

malgorzata.konopska@tpaqi.com

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.04.05