Fractionated fly ash in the production of concrete paving blocks


Vol. 524 (4) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

G. Łój

DOI: 10.15199/33.2016.04.06

Volume 524; Issue 4
Pages 22-24
Accepted for publication: 04.02.2016 r.

Even for a good dozen years, no one imagines production vibropressing paving blocks without mineral additives. One of the most important and most commonly used are fly ashes. This material, which waste from the production of electricity gained enormous popularity, not only because the economic benefit of its use but also by the fact that its properties ideally suited for production of concrete elements formed using the method vibropressing concrete.

Keywords: concrete paving blocks, fly ash, freeze/thaw resistance, durability, vibropressed concrete.
 1. Brylicki Witold. 2006. „Rola węglanowych dodatków mineralnych i kruszyw wypełniających w technologii betonu wibroprasowanego”.Materiały Budowlane (5): 34 – 35.
 2. Brylicki Witold. 1998. Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego. Kraków. Polski Cement Sp. z o.o. ISBN: 83-907640-2-4.
 3. Deja Jan, Artur Jagosz, Jacek Śliwiński, Tomasz Tracz. 2013. „Wybrane właściwości betonów z dodatkiem frakcjonowanego popiołu lotnego krzemionkowego i fluidalnego”. Cement Wapno Beton (1): 81 – 90.
 4. Mechtcherine Vikror, Ulrich Palzer. 2009. „Mieszanki betonowe o konsystencji wilgotnej – aktualny stan nauki i techniki”. ZBI (6): 54 – 61.
 5. Łój Grzegorz. 2010. „Wibroprasowanie – sposób na jakość – [Vibropressing – a way to quality]”. Beton: pismo branżowe (1): 18 – 22.
 6. Mechtcherine Vikror,Martina Götze. 2009. „Mieszanka betonowa o konsystencji wilgotnej – podstawy, zastosowanie i optymalizacja”. ZBI (1): 86 – 91.
 7. Łój Grzegorz. 2012. Seminarium „Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS). Materiały Ceramiczne 64 (4).
 8. Łój Grzegorz. 2013. „Nowoczesne możliwości wykorzystania popiołów lotnych w produkcji betonu wibroprasowanego”. Brukbiznes (1): 32 – 37.
 9. PN-EN 1338:2005+AC: 007 Betonowa kostka brukowa.Wymagania i metody badań.
 10. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
 11. Neville Adam M. 2012.Właściwości betonu.Kraków. Polski Cement Sp. z o.o. ISBN: 978-83-61331-16-2.
Grzegorz Łój, Ph. D., Eng. - AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics

Grzegorz Łój, Ph. D., Eng.

grzegorz.loj@agh.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.04.06