Fire hazards of road infrastructure


Vol. 524 (4) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

P. Sulik,
M. Tumidajewicz

DOI: 10.15199/33.2016.04.09

Volume 524; Issue 4
Pages 34-35
Accepted for publication: 12.02.2016 r.

This paper presents basic fire hazards of road infrastructure, focusing on bridges and tunnels. In addition, new regulation in the field of fire safety of road infrastructure was presented.

Keywords: road infrastructure; tunnels; bridges; fire requirements; fire resistance; reaction to fire.
  1. Borowy Andrzej. 2013. „Bezpieczeństwo pożarowe tuneli – formułowanie wymagań w zakresie reakcji na ogień i odporności ogniowej”. Materiały Budowlane 491 (7): 26 – 28.
  2. Kaczorek-Chrobak Katarzyna, Bartłomiej Krzysztof Papis, Paweł Sulik. 2015. „Wymogi dotyczące reakcji na ogień kabli elektroenergetycznych w tunelach”. TTS Technika Transportu Szynowego, R22 (12): 756 – 761. XIX Międzynarodowa Konferencja Trans Comp.
  3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.
  4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, projekt z 14 grudnia 2015 r.
  5. Sulik Paweł, Piotr Turkowski. 2015. „Wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji tuneli w kontekście nowelizacji przepisów”. Materiały Budowlane 515 (7): 62 – 63.
  6. Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak, Daniel Izydorczyk. 2014. „Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli: badania i klasyfikacja”. Logistyka (6): 10104 – 10113.
  7. Turkowski Piotr, Paweł Sulik. 2015. Fire protection of CFRP-strengthened RC structures, in: Response of structures under extreme loading: Proceedings of PROTECT 2015 Fifth International Workshop on Performance, Protection & Strengthening of Structures under Extreme Loading, East Lansing, MI, USA, p. 789 – 796, Lancaster. DE Stech Publications.
  8. Zobel Henryk, Agnieszka Golubińska. 2000. Pożary mostów.Warszawa. Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Paweł Sulik, Ph. D., Eng. - Building Research Institute

Mateusz Tumidajewicz, MSc. Eng. - Building Research Institute

Paweł Sulik, Ph. D., Eng.

p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.04.09