Repair and strengthen the structure of the large-panel building demaged by a gas explosion


Vol. 546 (2) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

M. Płachecki,
K. Koziński

DOI: 10.15199/33.2018.02.15

Volume 546: Issue 2
Pages 53-55
Accepted for publication: 25.10.2017

In the paper there is presented construction disaster caused by gas explosion for eleven-storey building constructed within large-panel housing building Wk-70 system. There are described conducted works protecting the object directly after the accidental event as well as types of damages occurred and the scope of realized repair and stgrengthening works for building structure.

Keywords: large-panel housing building; Wk-70 system; gas explosion; damage and repair of reinforced concrete structures
  1. Cholewicki Andrzej, Jarosław Szulc, Tomasz Nagórski. 2013. Projektowanie żelbetowych budynków szkieletowych w celu ograniczenia ryzyka katastrofy postępującej. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
  2. Ligęza Wiesław, Marian Płachecki. 2001. „Stan zagrożenia i jego likwidacja w konstrukcji budynku wielkopłytowego”. Inżynieria i Budownictwo (5): 285 – 290.
  3. Płachecki Marian, Krzysztof Koziński. 2014. Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu.
  4. Płachecki Marian, Krzysztof Koziński. 2015. „Uszkodzenia jedenastokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o konstrukcji wielkopłytowej spowodowane wybuchem gazu”. XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane: 665 – 672.
  5. Wierzbicki Stanisław, Jan Sieczkowski. 2013. „Konstrukcje budynków wielkopłytowych z punktu widzenia zabezpieczenia przed awarią oraz możliwości ich modernizacji”. XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane: 103 – 122.
  • dr inż. Marian Płachecki Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Instytut Inżynierii Technicznej
  • dr inż. Krzysztof Koziński Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Krzysztof Koziński

kkozinsk@pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.02.15