Evaluation of fire damage in reinforced concrete construction with SEM analysis


Vol. 546 (2) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

M. Babiak,
M. Ratajczak

DOI: 10.15199/33.2018.02.14

Volume 546: Issue 2
Pages 50 – 52
Accepted for publication: 13.01.2018

The paper consider the issue of the evaluation of fire damages of the flat roof construction of the industry hall build with precast concrete elements. To determine the fire temperature the nondestructive concrete test were made – compressive strength measured with the sclerometer test technique. The test were made for the elements with fire damages and references elements (not affected by temperature). Based on the graphs in Eurocod 2 the temperature of the concrete elements during the fire was determine. To evaluate the fire damages in the construction elements the SEM analysis was conducted.

Keywords: SEM analysis; reinforced concrete; fire.
 1. Dokument interpretacyjny do Dyrektywy 89/106/EEC dotyczącej wyrobów budowlanych. Wymaganie podstawowe nr 2 „Bezpieczeństwo pożarowe”. Dokumenty Wspólnoty Europejskiej dotyczące budownictwa. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1995.
 2. Górski Marcin, Rafał Krzywoń. 2013. „Kontrola odporności elementów żelbetowych w warunkach pożaru wg zaleceń PN-EN 1992-1-2”. Materiały Budowlane 493 (9): 88 – 90.
 3. Hager Izabela. 2009. „Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze”. Cement Wapno Beton (4): 167 – 178.
 4. Jamroży Zygmunt. 2008. Beton i jego technologie.Warszawa.Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Kobiak Jerzy, Wiesław Stachurski. 1989. Konstrukcje żelbetowe, tom 3. Warszawa. Wydawnictwo Arkady.
 6. Michałek Jarosław, Jakub Wysocki. 2006. „Nośność konstrukcji sprężonych, a bezpieczeństwo pożarowe”. Przegląd Budowlany (7 – 8): 42 – 49.
 7. PN-EN 1992-1-2:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1–2: Reguły ogólne. Projektowanie na warunki pożarowe.
 8. Sulik Paweł, Paweł Wróbel. 2011. „Oddziaływania na konstrukcję w warunkach pożaru wg PN-EN 1991-1-2”. Materiały Budowalne 469 (9): 73 – 75.
 9. Woźniak Grzegorz. 2010. „Projektowanie konstrukcji żelbetowych na warunki pożarowe”. Materiały Budowalne 455 (7): 34 – 36.
 • dr inż. Michał Babiak Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • mgr inż. Maria Ratajczak Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Michał Babiak

michal.babiak@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.02.14