Reinforced concrete structures: from drawing board to practical application of BIM technology


Vol. 522 (2) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Tomasz Howiacki,
Błażej Legut

DOI: 10.15199/33.2016.02.17

Volume 522; Issue 2
Pages 53-55

Accepted for publication: 07.01.2016 r.

Application of computer’s possibilities to create executive documentation of building structures on the basis of CAD solutions, because of itsmany advantages such as clarity and the ability of easily edition, effectively supplanted the drawings created by hand. The subsequent, very important step on the way to improve this process and present challenge for engineers and IT specialists - is the widespread introduction of technology called building information modeling BIM. The article presents new opportunities for designers within the analysis and creation of drawing documentation of reinforced concrete structures, using the integration of several programs, which aim is primarily to reduce the duration of drawing and to minimize the risk of errors.
 1. Adamus Łukasz. 2012. „Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) – Podstawy Teoretyczne”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik 4 (164).
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Strasburg, 26 lutego 2014 r.
 3. Foremny Andrzej. 2013. „Wykorzystanie BIM w fazie wykonawczej przedsięwzięć budowlanych”. Materiały Budowlane 496 (12): 82 – 83.
 4. Legut Błażej. 2014. „Alternatywne rozwiązanie belek transferowych w budynku nad tunelem w centrum Warszawy z wykorzystaniem technologii BIM”. Politechnika Krakowska. Pracamagisterska.Kraków.
 5. Miecznikowski Piotr. 2013. „Edukacja dotycząca zintegrowanego projektowania i wykorzystania technologii BIM”. Materiały Budowlane 495 (11): 122 – 123.
 6. Miecznikowski Piotr. 2014. „BIM– wyzwania w obszarze Prawa budowlanego oraz Ustawy o zamówieniach publicznych”. Materiały Budowlane 499 (3): 64 – 65.
 7. Mikulicz-Traczyk Barbara. 2014. „Projektowanie przyszłości – czyli co z tym BIM-em?” Inżynier Budownictwa 13.05.2014.
 8. NBS National BIM Report 2015.
 • Tomasz Howiacki, MSc., Eng. - Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering
 • Błażej Legut, MSc., Eng. - BIM Service
 • Tomasz Howiacki, MSc., Eng.

  howiacki.tomasz@gmail.com