Problems with designing and fixing hydro-insulation on the example of a swimming pool basin


Vol. 523 (3) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Zygmunt Matkowski,
Adam Kowalski

DOI: 10.15199/33.2016.03.02

Volume 523; Issue 3
Pages 4-6

Accepted for publication: 12.01.2016 r.

The article concerns designing and making hydro-insulation.The first part presents theoretical information collected from the available publications on insulation design and fixing inwet rooms as well as swimming-pool basins, where as the second part shows the basic test results needed to determine the reasons why ceramic tiles fall off the bottom and the side-walls of the swimming-pool basin. In conclusion, the article focuses on the significance of the correctness in design and fixing of hydroinsulation in structures intensely exposed to water.
  1. Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten für den Innen – und Aussenbereich – ZDB Merkblatt -VIII. 2000.
  2. Hinweise für die Ausführung Verbundabdichtungenmit Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten für den Innen – und Aussenbereich – ZDB Merkblatt – I. 2005.
  3. Matkowski Zygmunt, Adam Kowalski. 2013. „Problemy związane z projektowaniem, wykonywaniem hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych i nieckach basenowych”. Praca zbiorowa pod redakcją W. Skowrońskiego Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną, PSMB, Wrocław 2013.
  4. Prüfgrundsätze zur Erteilung Eines Allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses Pelz tragen Flüssig-Trennung verarbeitende Abdichtungsstoffe der Verbund mit Fliesen- und Plattenbelagen.
  5. Rokiel Maciej. 2009. „Hydroizolacje w budownictwie”, Medium, Warszawa.
  6. Rozporządzenie z 3 lipca 2013 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami).
  7. Ujma Adam. 2006. „Izolacje budowlane.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, pod red. A. Ujmy, Verlag Dashofer, Warszawa.
  8. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami).
Zygmunt Matkowski, Ph. D., Eng. - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Adam Kowalski, MSc., Eng. - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Zygmunt Matkowski, Ph. D., Eng.

zygmunt.matkowski@pwr.edu.pl