Reduced buckling length of columns in beam – column structures


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

D. Styś

DOI: 10.15199/33.2016.09.17

Volume 529: Issue 9
Pages 54-55
Accepted for publication: 21.06.2016 r.

Paper presents the influence of support conditions and global structural stiffness on longitudinal displacements and critical forces in RC columns of beam– column structures. Some numerical results for 3D structures with various number of columns – 133, 90, 50, 24, 12, 6 were presented. Internal forces, buckling forces and longitudinal displacements were included as second order influences. Under investigations were one storey structures having upper end hinged, lower clumped and additionally stiffened by intermediate floors.

Keywords: RC column, buckling, global stiffness, critical buckling force, reduced buckling length of column.
  1. DIN 1045:1992 Beton und Stahlbeton Bemessung und Ausfuhrung.
  2. Kobiak Jerzy,Wiesław Stachurski. 1989. Konstrukcje żelbetowe t. 1, 3.Warszawa. Arkady.
  3. Pędziwiatr Janusz. 2015. „Wymiarowanie mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych bez strefy rozciąganej – zbrojenie symetryczne”. Materiały Budowlane 514 (6): 60 – 61. DOI: 10.15199/33.2015.06.21.
  4. PN-B-03264:2002-12 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  5. PN-EN 1992-1-1:2008-09 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  6. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Knauffa. 2006. Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2.Wrocław. DolnośląskieWydawnictwo Edukacyjne.
  7. Starosolski Włodzimierz. 2009. Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2.Warszawa. PWN.

dr inż. Dariusz Styś

dariusz.stys@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.17