Comparison of theoretical capacity of Reinforced Concrete Deep Beam with real capacity


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

T Kowalik

DOI: 10.15199/33.2016.09.18

Volume 529: Issue 9
Pages 56-57
Accepted for publication: 27.06.2016 r.

In the paper both the results and the course of the research capacity of Reinforced Concrete Deep Beam was presented. The resulting load capacity with result obtained during theoretical calculations was compared.

Keywords: Reinforced Concrete Deep Beams, capacity calculating, researches
  1. Kobiak Jerzy, Wiesław Stachurski. 1987. Konstrukcje żelbetowe tom 2.Warszawa.Arkady.
  2. Kong Fung Kew. 2002. Reinforced Concrete Deep Beams. New York. Van Nostrand Reinhold.
  3. Smarzewski Piotr, Renata Spaczyńska. 2012. „Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien”. Budownictwo i Architektura (10): 27 ÷ 36.
  • mgr inż. Tomasz Kowalik Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Tomasz Kowalik

tomasz.kowalik@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.18