Lightweight Pretensioned Concrete Roof Girders


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

R. Wróblewski
Ł. Grzegorzewicz
K. Lizurej

DOI: 10.15199/33.2016.09.19

Volume 529: Issue 9
Pages 58-59
Accepted for publication: 29.06.2016 r.

Some of the currently produced prestressed concrete roof girders are suitable to transfer loads from reinforced and prestressed concrete roof elements. However the market faces deficiency of structural elements which are intended for lightweight roofs made of corrugated steel sheets. The paper presents an influence of selected material and workmanship parameters on theweight and deflections of pretensioned concrete roof girders.

Keywords: prestressing, optimisation, roof girder.
  1. Ajdukiewicz Andrzej, Jakub Mames. 2004.Konstrukcje z betonu sprężonego. Kraków. Polski Cement.
  2. Krishna Raju N. 2007. Prestressed Concrete. New Delhi. TataMcGraw-Hill Publishing Company Limited.
  3. Ostwald Marian. 2005. Podstawy optymalizacji konstrukcji. Poznań.Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
  4. PN-EN-1992-1-1. 2008. Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  5. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Knauffa. Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2.Wrocław.Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  • dr inż. Roman Wróblewski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • mgr inż. Łukasz Grzegorzewicz Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • mgr inż. Katarzyna Lizurej PG-Projekt Biuro Projektów Paweł Gębka, Wrocław

dr inż. Roman Wróblewski

roman.wroblewski@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.19