Quality factors of mastic asphalt pavements on bridge decks


Vol. 527 (7) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Jadwiga Bizon-Górecka,
Justyna Binder

DOI: 10.15199/33.2016.07.22

Volume 527; Issue 7
Pages 64-66

Accepted for publication: 24.05.2016 r.

The aim of the article is a specification of quality factors of mastic asphalt pavements on bridge decks. Considerations were conducted on the example of a bridge steel structure located in Torun. There was used, for the first time in Poland, an innovative technology of a mastic asphalt pavement which includedmaking a surface in two layers, ie.: a 5-centimeterthick base course made of a stone mastic asphalt MA 16; a 4-centimeter-thick wearing coursemade of a stonemastic asphalt MA11. Aquality assurance of the pavements was analyzed with a process approach, including main, auxiliary and support processes. A design procedure of the composition of the asphalt composite using computer software, including a trial mixture, was described. Also there were discussed some details connected with a surface preparation procedures before starting all works, logistics and asphalt paving along with ensuring adequate roughness and proper joints. Some studies related to the technology of individual layers of the road surface made in this technology, were described.

Keywords: bridges, pavements, mastic asphalt, quality.
  1. Bizon-Górecka Jadwiga. 2007. „Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – ujęcie holistyczne”. TNOiK. Bydgoszcz.
  2. Milster Roland. 2014. „Poradnik układania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych”. Warszawa. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.
  3. Michalski Wacław, Marek Danowski. 2014. „Granulat asfaltowy – czy jesteśmy przygotowani do jego powszechnego użycia?” Nawierzchnie Asfaltowe. Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (1): 16 – 23.
  4. Piłat Jerzy, Piotr Radziszewski. 2004. „Nawierzchnie asfaltowe”. Warszawa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
  5. Ruttmar Igor, Marcin Hering. 2014. „Renesans asfaltu lanego w Polsce? Pierwsze doświadczenia z niekonwencjonalnego projektu przy realizacji nawierzchni mostowych w Toruniu”. Nawierzchnie Asfaltowe. Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (1): 4 – 11.
  6. Szubski Zbigniew, Bartłomiej Zieliński. 2013. „Program Zapewnienia Jakości dla nawierzchni z asfaltu lanego”. STRABAG Sp. z o.o. Toruń.
  7. Szydło Antoni, Łukasz Skotnicki. 2013. „Badania i analizy parametrów warstw nawierzchni z asfaltu lanego dla mostu w Toruniu”. Wrocław. Raport serii SPR 3/2013.
Jadwiga Bizon-Górecka, Ph. D., MSc. Eng., Associate Professor - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Justyna Binder, MSc. Eng. - STRABAG Sp. z o.o.

Jadwiga Bizon-Górecka, Associate Professor

bizon@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.07.22