Protection of rooms against overheating in the summer period in the aspect of thermal comfort


openaccess, Vol. 565 (9) 2019 / piątek, 27 września, 2019

(Open Access)

W. Kroner,
P. Jakubowska,
P. Noszczyk

DOI: 10.15199/33.2019.09.03

Volume 565: Issue 9
Pages 54-56
Accepted for publication: 22.07.2019 r.

Overheating of rooms in summer period becomes an increasing problem in new buildings, both in terms of utility and finances. The requirements in this respect contained in national regulations are insufficient. The article presents an analysis of thermal comfort for an exemplary office space, depending on the ratio of the window surface to the room surface. The internal temperatures obtained by computer simulation were compared with the comfort temperatures for users and the cooling costs were compared to the heating costs of the same room. The conclusion was made that meeting the requirements of WT (national regulations ) does not guarantee thermal comfort in the rooms.
Keywords: room overheating, thermal comfort, room simulations, indoor air temperature, energy efficiency.
[1] Fanger Povl Ole. 1974. Komfort cieplny. Arkady.
[2] Kisilewicz Tomasz. 2007. „Computer Simulation in Solar Architecture Design”. Architectural Engineering and Design Management Vol. 3 Iss. 2. DOI: 10.1080/17452007.2007.9684635.
[3] Małek Maria, Halina Koczyk. 2016. „Rozwiązania stosowane w budownictwie energooszczędnym a komfort cieplny”. Materiały Budowlane 527 (7): 83 – 86. DOI: 10.15199/33.2016.07.27.
[4] Norma PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.
[5] Norma PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego.
[6] Nowak Henryk, Łukasz Nowak, Elżbieta Śliwińska. 2015. „Wpływ systemów pasywnej kontroli zysków słonecznych na bilans energetyczny budynków oraz komfort cieplny i wizualny użytkowników”. Materiały Budowlane 518 (10): 66 – 69. DOI: 10.15199/33.2015.10.20.
[7] Sudoł-Szopińska Iwona, Anna Chojnacka. 2007. „Określanie warunków komfortu termicznego w pomieszczeniach za pomocą wskaźników PMV i PPD”. Bezpieczeństwo Pracy nr 5: 19 – 23.
[8] Tąta Dawid, Henryk Foit. 2016. „Poszukiwanie najkorzystniejszej wielkości okien budynku pasywnego”. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture z. 63 nr 3: 497 – 506. DOI: 10.7862/rb.2016.233.
[9] Wilk-Słomka Bożena, Janusz Belok. 2016. „Parametry oszklenia a komfort cieplny w strefie o regulowanej temperaturze”. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture z. 63 nr 3: 517 – 524. DOI 10.7862/rb.2016.235.
mgr inż. Wojciech Kroner, Graner+Partner sp. z o.o.

mgr inż. Paulina Jakubowska, Graner+Partner sp. z o.o.

mgr inż. Paweł Noszczyk, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Wojciech Kroner

wojciech.kroner@graner-consulting.com