The influence of temperature on the effectiveness of plasticizing and superplasticizing admixtures


openaccess, Vol. 565 (9) 2019 / piątek, 27 września, 2019

(Open Access)

B. Łaźniewska-Piekarczyk

DOI: 10.15199/33.2019.09.02

Volume 565: Issue 9
Pages 41 – 44
Accepted for publication: 12.08.2019 r.

The paper presents the results of research on the impact of lowand high temperature on air content and consistency of nonair- entrained and air-entrained and plasticized mortars according to PN-EN480-1, which were made with CEM I cement. In the case of mortar with CEM I, various types of plasticizers and superplasticizers as well as aeration admixtures differing in chemical base were used. Analysis of the results of the research indicates that the effect of temperature influence on the consistency of the mortar depends on the result of the interaction between the air-entraining and superplasticizing admixture.
Keywords: temperature; plasticizer; superplasticizer; mortar; rheology.
[1] Aitcin Pierre-Claude. 2006. „Domieszki: najważniejszy składnik nowoczesnego betonu”. Cement Wapno Beton (5).
[2] Erdogdu Sakir. 2000. „Compatibility of superplasticizers with cements different in composition”. Cement and Concrete Research 30.
[3] Ghafoori Nader, Hamidou Diawara. 2010. „Influence of temperature on fresh performance of self-consolidating concrete”. Construction and Building Materials, vol. 24, pp. 946 – 955.
[4] Hanehara Shunsuke, Kazuo Yamada. 1999. „Interaction between cement and chemical admixture from the point of cement hydration, absorption behaviour of admixture, and paste rheology”. Cement and Concrete Research 29.
[5] Jasiczak Józef, Paweł Mikołajczak. 1997. Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami. Poznań. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
[6] Jolicoeur Camel, Marc-Andre Simard. 1998. „Chemical Admixture-Cement Interactions: Phenomenology and Physico-chemical Concepts”. Cement and Concrete Composites 20.
[7] Kucharska Leokadia. 2000. „Tradycyjne i współczesne domieszki do betonu zmniejszające ilość wody zarobowej”. Cement Wapno Beton (2).
[8] Leal Silva Wilson Ricardo, Luiz Roberto Prudêncio Jr., Alexandre Lima Oliveira, Gabriela Damo, Eduardo Tochetto. 2010. „Influence of Air Temperature on the Performance of Different Water-Reducing Admixtures with Respect to the Properties of Fresh and Hardened Mortar”. Hindawi Publishing Corporation Advances in Civil Engineering Volume, 10 pages.
[9] Łaźniewska-Piekarczyk Beata. 2009. „Wpływ napowietrzenia na właściwości reologiczne samozagęszczalnych mieszanek betonowych”. Materiały Budowlane 447 (11): 25 – 29.
[10] Łaźniewska-Piekarczyk Beata. 2009. „Wpływ rodzaju superplastyfikatora i domieszek przeciwpieniących na napowietrzenie i właściwości samozagęszczalnej mieszanki betonowej”. Cement Wapno Beton (3): 133 – 145. [11] Łukowski Paweł. 2002. „Nowe osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonu”. Budownictwo Technologie Architektura (1): 38.
[12] Szwabowski Janusz, Beata Łaźniewska-Piekarczyk. 2008. „Zwiększenie napowietrzenia mieszanki SCC pod wpływem działania superplastyfikatorów karboksylanowych”. Cement Wapno Beton (4): 205 – 215.
[13] Wymagania techniczne dla betonowych nawierzchni drogowych. 2010. Warszawa. IBDiM.
dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, prof. PŚ

beata.lazniewska@polsl.pl