Protection of reinforcing steel in the light of PN-EN 1504-9


Vol. 550 (6) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019
[in Polish]

Aleksandra Mazurek

DOI: 10.15199/33.2018.06.17

Volume 550: Issue 6
Pages 63-64
Accepted for publication: 20.02.2018 r.

In construction, the issue related to the repair of reinforced concrete structures, and in particular the protection of reinforcing steel has been the subject of interest of the engineering community for many years. Proper planning and carrying out repair works requires a comprehensive analysis of many different conditions. The selection of an appropriate method and procedure is particularly important. The work presents a brief summary of the corrosion process of reinforcing steel in concrete and discusses the methods and principles of protection proposed in the PN-EN1504-9 standard.

Keywords: reinforced concrete; protection of reinforcing steel; corrosion
[1] Hebda Lesław, Krzysztof Berger. 2012. „Aktywne metody ochrony konstrukcji żelbetowych. Elektrochemiczna ochrona zbrojenia przed korozją”. Przegląd Budowlany (5).
[2] Piaskowski Piotr, John Bruce Miller. 2014. „Trwałość, koszty, normalizacja oraz przykłady zastosowań metod ekstrakcji chlorków i realkalizacji skarbonatyzowanego betonu”. Przegląd Budowlany (5).
[3] PN-EN 12696:2004 Ochrona katodowa stali w betonie.
[4] PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
[5] PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów.
[6] Sokólski Wojciech. 2011. „Ochrona katodowa stali zbrojeniowej w betonie – aktualny stan technologii, zakres stosowania i wymagania normowe”. Ochrona przed Korozją 54 (1).
[7] Zybura Adam. 2008. „Zapewnienie trwałości konstrukcji żelbetowych”. Materiały Budowlane 435 (11): 28 – 30.
mgr inż. Aleksandra Mazurek, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

mgr inż. Aleksandra Mazurek

a.mazurek@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.06.17