Protection of engineering reinforced concrete objects by hydrophobisation method


Vol. 536 (4) 2017 / poniedziałek, 22 października, 2018

(in Polish)

T. Z. Błaszczyński,
M. Osesek,
B. Gwozdowski,
M. Ilski

DOI: 10.15199/33.2017.04.10

Volume 536: Issue 4
Pages 52-54
Accepted for publication: 06.03.2017

Concrete is, unchangeably, one of the most frequently applied building materials, also in the case of bridges, overpasses or viaducts.Along with the aging of such structures, the degradation of concrete, which may accelerate the corrosion of reinforcing steel and drastically decrease the load-bearing capacity of the structure, becomes an important issue. The paper analyzes the possibilities of using deep hydrophobisation in repairing reinforced concrete engineering structures. The benefits of properly securing reinforced concrete structures from the damaging effects of UV radiation, the influence of harmful gases, or progression of chlorine induced corrosion have been presented, especially in regards to bridge structures. The need to calculate the costs of carrying out investments along with the expected costs of maintaining such structures, as well as the high share of costs connected with logistics, has also been indicated in the total costs of repair works.

Keywords:reinforced concrete, hydrophobisation, degradation, corrosion.
 1. Beton według normy PN-EN 206:2014, Informator, Grupa Górażdże.
 2. Błaszczyński Tomasz, Mirosław Ilski. 2010. Advantage and disadvantage of deep hydrophobisation, w Durability and repair of building structures, ed. T. Błaszczyński, DWE, Wrocław, 79 – 90.
 3. Fagerlund G. 1997. Trwałość konstrukcji betonowych. Warszawa. Arkady.
 4. Gerdes A. 2007. „Impregnacja betonu za pomocą silanów”. Materiały Budowlane 414: 24 – 25.
 5. Ilski Mirosław, Tomasz Błaszczyński. 2011. „Hydrofobizacja wgłębna”. Materiały Budowlane 462: 18 – 19
 6. „Logistyka przedsięwzięć budowlanych na przykładzie modernizacji drogi transportu kolejowego. Łańcuchy dostaw, Logistyka w budownictwie”. 2009. Budownictwo Przemysłowe 4: 30.
 7. Nace.org.
 8. Neville A. M. 2000. „Właściwości betonu”. Polski Cement, wyd. czwarte, Kraków.
 9. PN-EN 206-1:2014 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 10. Sobotka A. 2005. „Zarządzanie logistyczne w przedsięwzięciach budowlanych”. Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1: 373 – 381.
 • dr hab. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, prof. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • inż. Mateusz Osesek
 • mgr inż. Błażej Gwozdowski, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • mgr inż. Mirosław Ilski, Sto Cretec

dr hab. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, prof. PP

tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl