External prestress effectiveness analysis in a multi-girder road bridge with post-tensioned girders


Vol. 536 (4) 2017 / poniedziałek, 22 października, 2018

(in Polish)

A. Madaj,
K. Mossor

DOI: 10.15199/33.2017.04.09

Volume 536: Issue 4
Pages 47-50
Accepted for publication: 14.12.2016

In the paper the authors described research and presented results of external prestress effectiveness analysis of a road bridge. It is a 6-span multi-girder construction with posttensioned simply supported girders (type WBS), built in the 70-s. The reason for the strengthening were large permanent deflections and cracks on the prestressed girders. Before adding the external prestress, the construction was tested under static load. The research was carried out to estimate the construction stiffness and therefore to determine the method of prestress and the necessary value of the prestressing force. After the strengthening the research was carried out once again, using an identical load method as before the prestress. It allowed to estimate the effectiveness of external prestress. The research confirmed that the stiffness was successfully raised. Moreover, it was proved that the effectiveness of prestress in highly dependent on the intensity of cracking.

Keywords:external prestress, construction stiffness.
 1. Ajdukiewicz Andrzej, Jakub Mames. 2001. Betonowe konstrukcje sprężone. Gliwice. Wyd. Politechniki Śląskiej.
 2.  Ajdukiewicz Andrzej, Jakub Mames. 1984. Konstrukcje sprężone. Warszawa. Arkady. [3] Łagoda Marek, Krzysztof Śledziewski. 2015. „Badanie zarysowania płyty w belkach zespolonych stalowo-betonowych”. Inżynieria i Budownictwo (7): 366 – 370.
 3. Łaziński Piotr, Marek Salamak. 2010. „O badaniach mostów pod próbnym obciążeniem”. Inżynieria i Budownictwo (5-6): 300 – 303.
 4. Maciaszek Rafał 2008. „Określanie rzeczywistej sztywności przęseł przy próbnych obciążeniach na przykładzie płytowo-belkowych wiaduktów drogowych”. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej (4): 103 – 111.
 5.  Madaj Arkadiusz, Katarzyna Mossor, Krzysztof Sturzbecher. 2016, „Badania pod próbnym obciążeniem statycznym wielodźwigarowego mostu drogowego wykonanego z dźwigarów kablobetonowych”. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej (21): 185 – 198.
 6.  Madaj Arkadiusz, Witold Wołowicki. 2007. Budowa i utrzymanie mostów. Warszawa. WKŁ.
 7. Madaj Arkadiusz, Witold Wołowicki. 2007. Podstawy projektowania budowli mostowych. Warszawa. WKŁ.
 8. Madaj Arkadiusz, Witold Wołowicki. 2010. Projektowanie mostów betonowych. Warszawa. WKŁ.
 9.  Olaszek Piotr, Marek Łagoda. 2003. „Rola próbnych obciążeń na przykładzie badań trzech dużych mostów”. Drogownictwo (12): 392 – 399.
 10. Oleszek Radosław. 2014. „O zarysowaniu mostowych konstrukcji żelbetowych”. Drogownictwo (5): 156 – 163.
 11.  PN-EN 1992-1-1:2004. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 12. PN-EN 1992-2:2005. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. Obliczenia i reguły konstrukcyjne.
 13. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
 14. Raport o wpływie osiadania filara na ustrój niosący mostu przez rz. Wartę w Nowym Mieście. 1983. Poznań. Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Lądowej.
 • dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • mgr inż. Katarzyna Mossor, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj

arkadiusz.madaj@put.poznan.pl