Bascule bridge over Martwa Wisla in Gdansk-Sobieszewo – selected dynamic problems


Vol. 536 (4) 2017 / poniedziałek, 22 października, 2018

(in Polish)

K. Żółtowski,
P. Kalitowski

DOI: 10.15199/33.2017.04.08

Volume 536: Issue 4
Pages 58-60
Accepted for publication: 17.03.2017 r

In the paper, dynamic analysis of stay cable in bridges was described. Algorithm and results were presented on example of new bascule bridge in Gdansk-Sobieszewo. Several simplifications were made. On the base of results from static analysis influence line of displacements for truck load was created. Subsequently displacement-time function for cable anchorages was generated. Function includes additional unfavorable conditions. Modal analysis and nonlinear dynamic analysis with Newmark-Wilson method were done. Results were evaluated and compared for validation of design assumption.

Keywords:bascule bridge, cable, nonlinear dynamic analysis, time-step, Newmark analysis, finite element method, Gdansk--Sobieszewo bridge.
  1. Clough Ray W., Joseph Penzien. 1975. Dynamics of Structures. Nowy Jork. McGRAW-HILL BOOK COMPANY.
  2. Europrojekt Gdańsk Sp z o.o. 2010. Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku-Sobieszewie. Gdańsk.
  3. Kamińska Joanna, Mieczysław Chalfen. 2016. „Prędkość ruchu jako funkcja odległości między pojazdami”. Autobusy (12): 635 – 639.
  4. Katalog firmy Mercedes-Benz: Actros 6x4 Tipper, 12.2011.
  5. Lorenc Wojciech, Günter Seidl. 2016. „Trendy w rozwoju konstrukcji zespolonych w mostownictwie”. Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe Duże Mosty Wieloprzęsłowe, Projektowanie, Technologie Budowy, Monitoring. Red. J. Biliszczuk, Wrocław.
  6. Stacewicz Maciej, Tomasz Kołakowski, Witold Kosecki, Wojciech Lorenc. 2016. „Nowatorska konstrukcja zespolona przęseł nowego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 22 nad linią PKP koło miejscowości Elbląg”. Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe Duże Mosty Wieloprzęsłowe, Projektowanie, Technologie Budowy, Monitoring. Red. J. Biliszczuk. Wrocław.
  7. Żółtowski Krzysztof, Paweł Żółtowski. 2004. „Efekty dynamiczne w cięgnach podwieszonych kładek dla pieszych”. V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Projektowania, Budowy oraz Utrzymania Mostów Małych i Średnich Rozpiętości. Red. J. Biliszczuk. Wrocław .
  • Email dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  • mgr inż. Przemysław Kalitowski, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG

krzysztof.zoltowski@wilis.pg.gda.pl