Problems in the classification of construction facilities with power grids and devices


openaccess, Vol. 587 (7) 2021 / poniedziałek, 26 lipca, 2021

(Open Access)

Podhorecki Adam, Kuna Kinga, Lachowicz Magdalena. 2021. Problems in the classification of construction facilities with power grids and devices. Volume 587. Issue 7. Pages 50-52. DOI: 10.15199/33.2021.07.08

Accepted for publication: 25.06.2021 r.

The construction law classifies construction facilities into buildings, structures and small architecture objects. Explicitly is defined as a building but no components are defined. Astructure is an object that is not a building. Also the treatment of the above- -mentioned issues poses many difficulties at the outset in terms of the appropriate qualification of the considered construction facilities. This applie sincl. to power facilities. This classification is important when determining, for example property tax.
  1. Podhorecki Adam, M. Sosnowska, Magdalena Lachowicz. 2018. „Problemy klasyfikacji niektórych obiektów budowlanych na przykładzie stadionu sportowego”.Materiały Budowlane (555) 11: 56 – 59. DOI: 10.151999/33.2018.11.15.
  2.  Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1445, data publikacji aktu: 27.07.2018).
  3.  Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Kancelaria Sejmu s. 1/140, data publikacji aktu: 18.05.2021, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-9569-1769
mgr inż. Kinga Kuna dr inż. Magdalena Lachowicz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0003-4047-2769

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-9569-1769

 podhorec@utp.edu.pl