The influence of selected materials parameters uncertainty on the impact sound insulation properties of the slab with the resilient layer


openaccess, Vol. 588 (8) 2021 / środa, 18 sierpnia, 2021

(Open Access)

Jabłoński Marek, Koniorczyk Marcin. 2021. The influence of selected materials parameters uncertainty on the impact sound insulation properties of the slab with the resilient layer. Volume 588. Issue 8. Pages 2-6. DOI: 10.15199/33.2021.08.01

Accepted for publication: 17.06.2021 r.

The paper concerns the randomness of selected materials properties of the multilayered slab (i.e. dynamic stiffness of elastic layer, the density of concrete and screed) and its influence on the uncertainty of the acoustic performance considering the impact sounds. The material properties and acoustic properties of the slab are regarded as random field. The probabilistic distributions of the dynamic stiffness of the EPS T 33/30mmand the density of concrete with water to cement ratio equal to 0,5 were determined based on the literature survey as well as our own laboratory tests. The importance of the single parameter randomness propagation on the uncertainty of acoustic performance of the slab was investigated. It was concluded that the randomness of insulation dynamic stiffness is of particular relevance.
 1. Klemm Piotr (red.). 2005. Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli. Arkady.
 2. KłosakAndrzejK. 2013. „Kształtowanie akustyki w budynkach – poprawne rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie”. Izolacje 6/2013.
 3. Kowalska-Koczwara Alicja, Anna Romańska- -Zapała. 2014. „Ocena możliwości spełnienia wymagań normowych dotyczących izolacyjności cieplnej i akustycznej przez stropy międzykondygnacyjne”. Materiały Budowlane 11 (507): 48 – 50.
 4. KrysickiWłodzimierz, J. Bartos,W. Dyczka, K. Królikowska,M.Wasilewski. 2012. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Rachunek prawdopodobieństwa cz. 1. PWN.
 5. Nurzyński Jacek. 2019. „Izolacyjność akustyczna stropów w budynkach mieszkalnych”. Inżynier Budownictwa.
 6. Płyta Paroc SSB 1 – izolacja akustyczna podłóg od podszewki.
 7. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
 8. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
 9. PN-EN ISO 717-2:2013Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
 10. PN-EN 29052-1:2011 Akustyka – Określanie sztywności dynamicznej – Część 1: Materiały stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych.
 11. PN-EN ISO 12354-2:2017-10 Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami.
 12. Szudrowicz Barbara. 2003. „Ocena izolacyjności akustycznej stosowanych w Polsce wyrobów do wykonywania przegród wewnętrznych w świetle badań ZakładuAkustyki ITB”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik nr 3 (127).
 13. Tomczyk Paweł. 2005. „Pomiar sztywności dynamicznejwarstwy przeciwdrganiowej jako element oceny akustycznej podłóg pływających”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik nr 4 (136).
 14.  Tomczyk Paweł. 2007. „Wpływ parametrów materiałowo-konstrukcyjnych na właściwości akustyczne podłóg”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik nr 4 (144).
dr inż. Marek Jabłoński, Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0001-5865-868X
dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. PŁ, Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-6887-4324

dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. PŁ, Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-6887-4324

 marcin.koniorczyk@p.lodz.pl