Shaping the steel skeleton of a residential building based on the American standard AISI S230-15 – part 2


openaccess, Vol. 587 (7) 2021 / poniedziałek, 26 lipca, 2021

(Open Access)

Słowiński Kamil. 2021. Shaping the steel skeleton of a residential building based on the American standard AISI S230-15 – part 2. Volume 587. Issue 7. Pages 46-49. DOI: 10.15199/33.2021.07.07

Accepted for publication: 01.06.2021 r.

The article attempts to answer the question about the possibility of applying the provisions of theAmericanAISI S230-15 standard in the process of initial shaping of a light steel skeleton of a residential building, designed in domestic conditions. The provisions of the indicated American standard were applied in order to select the cross-section of selected bars of the designed framework, including wall studs, joists, roof rafters and ceiling joists. Selected aspects of numerical analysis and the procedures of verification of the limit states of selected members of the designed skeleton were presented, based on the Eurocode guidelines. It was found that in the process of preliminary shaping of the skeleton of a residential building, designed in national conditions, the provisions of the AISI S230-15 standard can be used, treating them, however, as elements supporting the design process.
 1. Braine-Bonnaire Thierry. 2005. European lightweight steel-framed construction. Luxembourg. Arcelor.
 2.  Bródka Jan, Mirosław Broniewicz, Marian Giżejowski. 2006. Kształtowniki gięte. Poradnik projektanta. Rzeszów. PolskieWydawnictwo Techniczne.
 3. Dubina Dan, Viorel Ungureanu, Raffaele Landolfo. 2012. Design of cold-formed steel structures. Portugal. EuropeanConvention forConstructional Steelwork.
 4. Pałęcka Aleksandra. 2020. Praca magisterska: Kształtowanie i wymiarowanie szkieletu budynkumieszkalnego wykonanego z elementów cienkościennych w oparciu owytyczne amerykańskie i krajowe. Politechnika Śląska,WydziałBudownictwa.
 5.  Rogan Alan, Mark Lawson. 1998. Building design using cold formed steel sections. Value and benefit assessment of light steel framing in housing. Berkshire. The Steel Construction Institute.
 6.  Słowiński Kamil. 2021. „Kształtowanie stalowego szkieletu budynkumieszkalnego zgodnie z normą amerykańskąAISI S230-15 – część 1”.Materiały Budowlane 6 (586): 53 ÷ 56. DOI: 10.15199/33.2021.06.05.
 7.  Słowiński Kamil. 2020. „Kształtowanie szkieletów budynków z elementów cienkościennych”. Monografia. Materiały, nowoczesne technologie, realizacje konstrukcji stalowych: 351 – 384. Bielsko-Biała.Wydawnictwo NaukoweAkademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;
 8. Yandzio E., Mark Lawson, A.Way. 2015. Light steel framing in residential construction. Berkshire. The Steel Construction Institute.
 9. Yu Wie-Wen, Roger LaBoube. 2020. Cold-formed steel design. Fifth edition. Hoboken. John Wiley & Sons, Inc.
 10.  AISI S201-12. 2012.NorthAmerican standard for cold-formed steel framing – product data.
 11.  AISI S230-15. 2015. Standard for cold-formed steel framing – perspective method for one- and two-family dwellings.
 12.  AISI S240-15, 2015, NorthAmerican standard for cold-formed steel structural framing.
 13.  PN-EN 1993-1-1, 2006, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 14.  PN-EN 1993-1-3, 2008, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
dr inż. Kamil Słowiński, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-4225-520X

dr inż. Kamil Słowiński, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-4225-520X

 kamil.slowinski@polsl.pl