Prediction of changes in the technical state of residential building


Vol. 531 (11) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

B. Nowogońska

DOI: 10.15199/33.2016.11.21

Volume 531: Issue 11
Pages 58-59
Accepted for publication: 26.09.2016 r.

Every building, with the passing of years during which it is in service, is subject to wear and the continuous degradation of its technical state. A significant problem pertaining to every object in use is ensuring adequate reliability. The process of modeling reliability should have a mathematical basis enabling the problem to be described in detail. The ultimate aim is applying this description when solving problems connected with planning renovation work.

Keywords: prediction, changes in reliability, diagnosis, technical state.
 1. Arendarski Jerzy. 1978. Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych. Warszawa. Arkady.
 2. Kapliński Oleg. 2008. „Trendy rozwoju i przydatność technik planowania i podejmowania decyzji – polskie doświadczenia”. Wydawnictwo PolitechnikiWrocławskiej 91 (20).
 3. Kasprowicz Tadeusz. 2005. „Eksploatacja obiektów budowlanych”. 51. Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB „Problemy naukowo-badawcze budownictwa”. Krynica.
 4. Knyziak Piotr. 2016. „The Quality and Reliability in the Structural Design, Production, Execution and Maintenance of the Precast Residential Buildings in Poland in the Past and Now. Reliability Aspects in the Design and Execution of Concrete Structures”. Key Engineering Materials 691: 420 – 431. DOI: 10.4028/www.scientific. net/KEM.691.420.
 5. Niziński Stanisław. 2001. Elementy diagnostyki obiektów technicznych. Olsztyn.Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 6. Nowak Andrzej Stanisław, Kevin R. Collins. 2000. Reliability of Structures. McGraw- -Hill Int. Edition.
 7. Nowakowski Tomasz. 1999. Metodyka prognozowania niezawodności obiektówmechanicznych. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 8. Nowogońska Beata. 2016. „The Life Cycle of a Building as a Technical Object”. Periodica Polytechnica Civil Engineering 60 (3).
 9. Orłowski Zygmunt, Aleksandra Radziejowska. 2016. „Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnych”. Materiały Budowlane 526 (6): 127 – 129.
 10. OrtegaMatrigal L., Serrano Lanzarotte B., Fran Bretones J. M. 2015. „Proposed method of estimating the service life of building envelopes”. Revista de la Construcción 14 (1).
 11. Runkiewicz Leonard. 1998. Remonty imodernizacje obiektów budowlanych – określenia i stosowanie. Wrocław. Zeszyt Naukowy Politechniki Wrocławskiej Nr 71.
 12. Skarzyński Andrzej, Roman Signetzki. 1988. „Wybrane problemy prognozowania i programowania napraw budynków mieszkalnych”. Perspektivy modernizaci a konstrukci pozemnich staveb. Poznań – Brno.
 13. Sobotka Anna, Robert Bucoń. 2005. „Kierunki rozwojumetod przewidywania okresu użytkowania obiektów budowlanych”. Problemy Rozwoju Miast (4).
 14. Walpole Ronald E., Raymond H. Myers. 1985. Probability and Statistics for Engineers and Scientists. London.Macmillan Publishing Company.
 • dr inż. Beata Nowogońska Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Beata Nowogońska

b.nowogonska@ib.uz.zgora.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.21