Polyurethane as insulation material for cascade roofs


Vol. 535 (3) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

B. Ksit,
A. Pożegowiak

DOI: 10.15199/33.2017.03.17

Volume 535: Issue 3
Pages 60-61
Accepted for publication: 08.01.2017

The article presents concepts cascade roof – brought closer to historical aspects and the idea of the application. On example of project discusses how to adaptsolutions and identifies examples of materials for realization. Analysis is performed polyurethane as a multifunctional material in hard coverings.

Keywords: cascade roof, green roof, rainwater’s transport, hard slab of PIR.
  1. Błaszczyński Tomasz, Barbara Ksit, Bogumił Dyzman. 2012. Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  2. Majdecki Longin, Anna Majdecka-Strzeżek. 2008. Historia ogrodów. T. 1, Od starożytności po barok. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3.  Pożegowiak Agata, Barbara Ksit. 2016. Praca inżynierska pt. „Projekt konstrukcji budynku wielokondygnacyjnego z analizą materiału. Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
  4.  www.gor-stal.pl
  • dr inż. Barbara Ksit, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • mgr inż. arch. Agata Pożegowiak, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej

dr inż. Barbara Ksit

barbara.ksit@put.poznan.pl