Precast concrete – a sustainable solution for construction sector


openaccess, Vol. 591 (11) 2021 / czwartek, 25 listopada, 2021

(Open Access)

Derkowski Wit. 2021. Precast concrete – a sustainable solution for construction sector 591. Issue 11. Pages 9-11. DOI: 10.15199/33.2021.11.02

Accepted for publication: 05.10.2021 r.

Precast concrete contributes to speeding up the construction process, improving the quality of the building, making optimum use of the properties of individual materials and better complying with the constraints of the wide-ranging environmental protection. Sustainable construction should be characterized primarily by reduced consumption of natural resources, materials and energy, the possibility of reusing a building or its structural elements, as well as recovering materials and raw materials. The numerous advantages of prefabrication in the context of the "circular building" concept, which realizes the most important sustainable development goals, are presented in the paper.
 1. A framework for circular buildings. 2018. Dutch Green Building Council.
 2. AjdukiewiczA.,A. Kliszczewicz. 2009. „Recykling betonu konstrukcyjnego – cz. II”. Inżynier Budownictwa 60 (3): 61 – 64.
 3. DerkowskiW. 2017. „Large panels buildings – the possibilities of modern precast industry”. Cement, Wapno, Beton (5): 414 – 425.
 4. Derkowski W. 2021. „Prefabrykacja betonowa krokiem w kierunku budownictwa o obiegu zamkniętym.” Beton: niskoemisyjny materiał budowlany, SPC: 36 – 46.
 5. Derkowski W. 2019. „New solutions for prefabricated floor slabs”. Cement,Wapno, Beton 24 (5): 372 – 382.
 6. EPD. Prefabricated solid wall elements Abetong AB. Heidelberg Cement Group, 2021.
 7. Fiol F. et al. 2020. „Influence of Recycled Precast ConcreteAggregate on Durability of Concrete’s Physical Processes”. Appl. Sci. 10: 7348.
 8.  Flaga K., W. Derkowski, M. Surma. 2016. „Concrete strength and elasticity of precast thin- -walled elements,”. Cement, Wapno, Beton (5): 310 – 317.
 9. Katz A. 2003. „Properties of concrete made with recycled aggregate from partially hydrated old concrete”. Cement and Concrete Research 33 (5): 703 – 711.
 10.  Łój G. 2016. Możliwości stosowania kruszyw z recyklingu budowlanego do wytwarzania betonów wibroprasowanych.Monografie technologii betonu. IX Konferencja Dni Betonu: tradycja i nowoczesność, Wisła.
 11.  Naber N. R. 2012. Reuse of hollow core slabs from office buildings to residential buildings.Master’s thesis, TU Delft.
 12.  Neutralność klimatyczna do 2050 r. Strategiczna długoterminowa wizja zamożnej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki UE, Komisja Europejska, 2018.
 13.  Plaza M. G., S. Martínez, F. Rubiera. 2020. „CO2 Capture, Use, and Storage in the Cement Industry: State of the Art and Expectations”. Energies 13: 5692. DOI: 10.3390/en13215692.
 14.  Skupień P.,M. Niesyczyński,W. Derkowski. 2017. „Ściany warstwowe – efektywne rozwiązanie nowoczesnej prefabrykacji”. Materiały Budowlane (536) 4: 30 – 32.
 15.  Sustainability Matters reports. British Precast, 2018 – 2020.
dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej; Linnaeus University, Szwecja; Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0001-6133-3624

dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej; Linnaeus University, Szwecja; Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0001-6133-3624

 derkowski@gmail.com