Research of TERIVAPANEL slab under short- and long-term load


openaccess, Vol. 591 (11) 2021 / czwartek, 25 listopada, 2021

(Open Access)

Zając Jakub, Drobiec Łukasz, Jasiński Radosław, Kisiołek Artur. 2021. Research of TERIVAPANEL slab under short- and long-term load. Volume 591. Issue 11. Pages 21-24. DOI: 10.15199/33.2021.11.03

Accepted for publication: 04.10.2021 r.

Tests of a full-scale slab model with dimensions of 6,30 x 6,30 m, built of TERIVAPANEL panels, were carried out under short-term and long-term load. TERIVA PANEL panels are half precast, prestressed concrete slabs with ribs connected at the bottom with specially shaped cross-connection (shear key), enabling transfer loads between the panels. The tests were carried out under load placed on the top of the slab. Additionally, the load was applied sequentially, and measurements were made by the electronic method. In one of the stages of long-term testing, the load was applied to one half of the slab to examine the possibility of faulting. Comparing the displacements obtained from the experimental model with the calculations of the one-way slab model showed more than threefold differences in the obtained results. The currently used calculation methods lead to very conservative displacement values, not reflecting the actual work model of slabs with joints transferring loads between the panels.
 1.  AjdukiewiczA., J.Mames. 2008.Konstrukcje z betonu sprężanego. Stowarzyszenie ProducentówCementu.
 2. DerkowskiW. 2019. „New solutions for prefabricated floor slabs”. Cement Wapno Beton 5: 372 – 382. DOI: 10.32047/CWB.2019.24.5.4.
 3. DerkowskiW., P. Skupień. 2018.Omożliwości uciąglaniastropówzesprężonychpłytkanałowych. KonferencjaNaukowo- Techniczna.Konstrukcje sprężone
 4. DerkowskiW.,M. Surma. 2013. „Shear Capacity of Prestressed Hollow Core Slabs on Flexible Supports”. Tech. Transacions Civ. Eng. 2-B, 3–12.
 5. Drobiec Ł. 2018. Stropy Vector. Koncepcja, kształtowanie, projektowanie,wykonawstwo.WydawnictwoPolitechniki Śląskiej.
 6. Gromysz K. 2010. „Stropy, belki i ściany zespolone typu beton – beton. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno- materiałowo-technologiczne”. Konstrukcje żelbetowe. XXVWPPK, 356–406.
 7. Han S. J., J.H. Jeong,H. E. Joo, S.H. Choi, S. Choi, K. S. Kim. 2019. „Flexural and shear performance of prestressed composite slabs with inverted multi-ribs”. Applied Science, 9, 4946.DOI:10.3390/APP9224946.
 8.  Kisiołek A. 2017. Rynek systemów stropowych wPolsce.Analizawybranychrozwiązańnaprzestrzenilat 2015–2016.WydawnictwoWyższejSzkołySpołeczno- -EkonomicznejwŚrodzieWlkp.
 9. Konbet.2019.StropTerivaPanel,instrukcjamontażu, składowania i transportu. Poznań.
 10.  Song J.-Y., S. E. Kim, H. Lee, H.-G. Kwak. 2009. „Load Distribution Factors for Hollow Core Slabs with In-situReinforcedConcreteJoints”.InternationalJournal of Concrete Structures and Materials 3: 6 3 – 69. DOI: 10.4334/ijcsm.2009.3.1.063.
 11.  StarosolskiW. 2016.Konstrukcje żelbetowewedług Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12.  StarosolskiW. 1998. Praca poprzeczna stropówzespolonychtypu2Kiinnych. XVIKonferencjaNaukowo- -Techniczna „Jadwisin98”.Betoniprefabrykacja2:235.
 13.  Zając J., Ł. Drobiec, R. Jasiński, M. Wieczorek, W.Mazur,K.Grzyb,A.Kisiołek. 2021. „TheBehaviour of Half-Slabs and Hollow-Core Slab in Four-Edge Supported Conditions”. Applied Science, 11, 10354. DOI:10.3390/APP112110354.
mgr inż. Jakub Zając, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-6080-2994
prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-4015-4971
dr inż. Artur Kisiołek, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna; Wydział Ekonomiczny ORCID: 0000-0002-8815-6776

mgr inż. Jakub Zając, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-6080-2994

 jakub.zajac@polsl.pl