Particle Image VelocimetryMethod (PIV) in the aspect of the possibility of applying to experimental research of air flows in energy-saving buildings


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

A. Szmelter

DOI: 10.15199/33.2018.12.17

Volume 556: Issue 12
Pages 53-56
Accepted for publication: 27.11.2018 r/

The article presents the basics of measuring method Particle Image Velocimetry (PIV), a relatively non-intrusive technique for determining fluid velocity fields. An attempt was made to outline the state of research and implementation of these research in Poland. The possibilities of applying the method in the fields of science and industry are described in examples for the study of indoor airflows were characterized. It was pointed out on their impact on the indoor climate parameters and indoor comfort. A relationship was found between the correctness and usability of ventilation, air conditioning and heating systems and the energy efficiency of buildings. Contained in the article the review of world literature seems to confirm the great potential of PIVmethods in fluidmechanics and connectedwith it branches of industry. Keywords: air flow in buildings; Particle Image Velocimetry (PIV); measurement technologies; energy-saving buildings; experimental research.
 1. Bhattacharya Sayantan. 2017. „Stereo-Particle Image Velocimetry Uncertainty Quantification”. Measurement Science and Technology 28 (1) 015301.
 2. Cao Xiaodong, Junjie Liu, Nan Jiang, Qingyan Chen. 2014. „Particle image velocimetry measurement of indoor airflow field: A review of the technologies and applications”. Energy and Buildings (69): 367 – 380.
 3. Chung Seung-Kyu, Sung Kyun Kim. 2008. „Digital particle image velocimetry studies of nasal airflow”. Respiratory Physiology & Neurobiology (163): 111 – 120.
 4. Fedorczak-Cisak Małgorzata., Marcin Furtak. 2012. „Małopolskie laboratorium budownictwa pasywnego”. Czasopismo Techniczne. Budownictwo 109 (2-B): 93 – 103.
 5. Fedorczak-CisakMałgorzata,Marcin Furtak. 2010. Multicriteria and multilevel optimization tasks application to choose building energy standard. Materiały z konferencji Zrównoważone Budownictwo. Praga.
 6. Furtak Marcin. 2003. „Nowoczesne Technologie w projektowaniu budynków inteligentnych”. Przegląd Budowlany (5): 33 – 36.
 7. Jakubowski Marek, Monika Sterczyńska. 2013. „Analiza pomiarów PIV prędkości przepływu cieczy przy dnie zbiornika kadzi wirowej napełnianej dwustronnie”. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 52 (3): 185 – 186.
 8. Jamróz Paweł, Katarzyna Socha, Maciej Bujalski, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk. 2015. „Metodyka analizy wzorcowych przepływów wykorzystywanych w badaniach własności anemometrycznych przyrządów pomiarowych”. Przegląd Górniczy (11): 88 – 94.
 9. Korczyk Piotr. 2008. Drobnoskalowa turbulencja w procesie mieszania chmury z otoczeniem – model laboratoryjny. Rozprawa doktorska.
 10. Leonardo daVinci. 1489-92. Kodeks Atlantycki. Zbiór notatek Leonarda da Vinci. Mediolan. Biblioteka Ambrosiana.
 11. Leśniewicz Paweł. 2017. „Stanowisko badawcze do wizualizacji przepływu powietrza wokół izolowanego koła samochodowego”.Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Ścisłe 15 (2): 31 – 38.
 12. Olasek Krzysztof. 2017. Bezinwazyjna metoda wyznaczania obciążeń aerodynamicznych na podstawie pomiarów PIV. Rozprawa doktorska.
 13. Raffel Markus, Christian E. Willert, Fulvio Scarano, Christian. J. Kähler, Steven T. Wereley, Jürgen. Kompenhans. 2018. Particle Image Velocimetry A Practical Guide Third Edition.
 14. Sobczyk Jacek,Marek Gawor. 2015. „Zastosowanie cyfrowej anemometrii obrazowej w badaniach górniczych przyrządów pomiarowych przepływów gazów”. Przegląd Górniczy (11): 117 – 123.
 15. Stepanov E. Yu., V. P.Maslov, Dmitry Zakharov. 2009. „Astereo PIV system for measuring the velocity vector in complex gas flows”. Measurement Techniques 52 (6): 626 – 631. DOI: 10.1007/s11018-009-9318-z.
 16. Stryczniewicz Wit. 2016. „Zastosowanie metody odwrotnej w celu zwiększenia możliwości pomiarowychmetody anemometrii obrazowej (PIV)”. Prace Instytutu Lotnictwa 2 (243): 93 – 107. DOI: 10.5604/05096669.1205252.
 17. Szmyd Janusz,Marian Branny,Michał Karch, Waldemar Wodziak, Marek Jaszczur, Remigiusz Nowak. 2013. „Experimental and numerical analysis of the air flow in T-shape channel flow”. Archives of Mining Sciences 58 (2): 333–348. DOI: 10.2478/amsc-2013-0023.
 18. Zając Daniel. 2004. Badanie przepływu mieszaniny dwufazowej gaz-ciecz w kolumnie pęcherzykowej z zastosowaniem metod cyfrowej analizy obrazu. Rozprawa doktorska.
 19. Zgolak Piotr. 2017. „Badania opływu wybranych profili sond dla potrzeb w metrologii strumieni”. Informatyka, Automatyka,Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 7 (4).DOI:10.5604/01.3001.0010.7265.
 20. Zwaliński Łukasz. 2006. Zastosowanie metody PIV do analizy pola prędkości w obszarze konwekcji mieszanej. Praca dyplomowa.
mgr inż. Aleksandra Szmelter, Politechnika Krakowska;Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego;

mgr inż. Aleksandra Szmelter, Politechnika Krakowska;Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego;

aleksandra.szmelter@pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.17