Energy efficiency of floors in the underfloor heating system


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

J. Rudolf

DOI: 10.15199/33.2018.12.16

Volume 556: Issue 12
Pages 49-52
Accepted for publication: 02.10.2018 r.

The article presents the analysis of influence of the floor finishing layers’ thermal resistance on the amount of heat delivered to the room. Simulations and calculations of thermal efficiency of the heating floor for several floor variants were carried out. Particular attention was paid to wooden floors. It was shown that the finishing layer made of natural laminated wood boards significantly influences the density of the heat flux transmitted from the floor heating system to a room. Keywords: energy-saving; thermal resistance; underfloor heating; buildings.
 1. Furtak Marcin,Mirosław Dechnik. 2017. „Inteligentne budynki dziś i jutro”. Builder. R. 21, Nr 6 (239).
 2. Furtak Marcin, Małgorzata Fedorczak-Cisak. 2012. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Pasywnego. Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej. Zeszyt 3, rok 109. Budownictwo. Kraków.
 3. Furtak Marcin,Małgorzata Fedorczak-Cisak, Henryk Łoziczonek. 2017. Raport z badań fornirowych desek podłogowych. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska
 4. Furtak Marcin, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Henryk Łoziczonek. 2017. Raport z badań współczynnika przewodzenia lambda płyty ceramicznej. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska
 5. Jamiołkowski Adam. Różnica między ogrzewaniem grzejnikami a podłogówką. https://www.budujemydom.pl/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/19660-roznica-miedzy-ogrzewaniem-grzejnikami-a-podlogowka (dostęp 05.10.2018 r.).
 6. Kowalczyk Anna.Wymiarowanie ogrzewania podłogowego wg EN1264. http://www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik/Ogrzew2/podl_1264.pdf (dostęp 05.10.2018 r.).
 7. PN-EN 1264-2+A1:2013-05 Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia. Część 2: Ogrzewanie podłogowe. Obliczeniowa i badawcza metoda określania mocy cieplnej.
 8. PN-EN 1264-3:2009 Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe. Część 3:Wymiarowanie.
 9. PN-EN 12664:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Suche i wilgotne wyroby o średnim i małym oporze cieplnym.
 10. PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego.Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym.
 11. PN-EN ISO 8301:1998 Izolacja cieplna. Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z czujnikami gęstości strumienia cieplnego.
 12. PN-EN ISO 8990:1998 Izolacja cieplna. Określanie właściwości związanych z przenikaniem ciepła w stanie ustalonym.Metoda kalibrowanej i osłoniętej skrzynki grzejnej.
 13. Poradnik ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego KAN-therm. Materiały firmy KAN-therm, http://pl.kantherm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe.pdf?=v1(dostęp 05.10.2018 r.).
 14. Strzeszewski Michał.Wodne ogrzewanie podłogowe. http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strzeszewski/ioiw/podlogowe (dostęp 05.10.2018 r.).
mgr inż. Jakub Rudolf, Politechnika Krakowska;Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego;

mgr inż. Jakub Rudolf, Politechnika Krakowska; Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego;

jrudolf@pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.16