Ecological context of steel application in contemporary architecture


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

J. Marchwiński,

DOI: 10.15199/33.2018.12.19

Volume 556: Issue 12
Pages 60-62
Accepted for publication: 12.11.2018 r.

The article also shows the possibilities of the steel application as a technological and structural component of active solar systems. Keywords: solar systems; solar collectors; wall collectors; photovoltaic facades.
 1. Burchart-Korol Dorota. 2010. „Środowiskowa ocena technologii hutnictwa żelaza i stali na podstawie LCA”. Prace Naukowe GIG Górnictwo i Środowisko (3): 5 – 13.
 2. Constructalia. „Ekologiczna stal” http://www.constructalia.com/polski/aktualności/artykuly/artyku322y97/ekologiczna_stal#.W__OXjGNzIU (dostęp 11.2018 r.).
 3. Daniels Klaus. 1997. The Technology of Ecological Building: Basic Principles and Measures, Examples and Ideas. Birkhäuser Verlag. Basel-Boston-Berlin.
 4. Łędzki Andrzej, Krzysztof Zieliński, Arkadiusz Klimczyk. 2010. Podstawy technologii, wytwarzania i przetwarzania. Część V – Stalownictwo. Prace własne Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kraków.
 5. Marchwiński Janusz. 2005. „Wielofunkcyjne ściany aktywne słonecznie w architekturze – cz. 1”. Świat Szkła (9): 28 – 31.
 6. Marchwiński Janusz. 2004. „Moduły fotowoltaiczne (PV) w obrębie przeszklonych elewacji”. Świat Szkła (11): 18 – 24.
 7. Marchwiński Janusz. 2012. Fasady fotowoltaiczne. Technologia PV w architekturze. Warszawa. Oficyna Wydawnicza WSEiZ.
 8. Ministerstwo Środowiska. „Produkcja stali – przegląd” https://www.mos.gov.pl/fileadmin/introduction/images/04_BAT_w_produkcji_zelaza_i_stali.pdf (dostęp 11.2018 r.).
 9. Nikken Sekkei. Amity with Environment-Toward Creation of Sustainable Cities and Buildings (materiały informacyjne firmy Nikken Sekkei).
 10. Reijenga Tjerk, Henk Kaan. 2000. Roof and Facade Integration of PV Systems in a Laboratory Building. Renovation of the ECN Building 31 with PV (in Proceedings).Materiały zmiędzynarodowej konferencji SustainableBuilding 2000.Maastricht.
 11. Tripanagnostopoulos Yiannis. 2008. Building integrated Concentrating PV and PV/T (in Proceedings). Materiały z międzynarodowej konferencji International Congress on Heating, Cooling and Buildings, Eurosun 2008. Lizbona.
doc. dr inż. arch. Janusz Marchwiński, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Wydział Architektury dr inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

doc. dr inż. arch. Janusz Marchwiński, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Wydział Architektury

j.marchwinski@wseiz.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.19