Comparison of coefficient of friction and macrotexture of upper road pavement layers with a maximum grain size of 8 mm in laboratory conditions


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

P. Gierasimiuk

DOI: 10.15199/33.2018.12.20

Volume 556: Issue 12
Pages 63-64
Accepted for publication: 19.10.2018 r.

The article presents a laboratory assessment of coefficient of friction and macrotexture of various types of road surfaces with a maximum grain size of 8 mm. As part of the work, measurements of the BPN friction coefficient and mean profile depth (MPD) were carried out. The tests used samples of asphalt mixtures: porous asphalt (PA), asphalt concrete (AC), stone mastic asphalt (SMA), asphalt concrete for very thin layers (BBTM) and samples of exposed aggregate cement concrete (EACC). The highest BPN values were obtained on concrete pavements. Exposed aggregate cement concrete pavements have a similar level of macrotexture as asphalt concrete, SMA and BBTM surfaces. Keywords: coefficient of friction;macrotexture; skid resistance; British Pendulum Number (BPN); asphalt pavement; exposed aggregate cement concrete.
  1. Gardziejczyk Władysław. 2005. Wpływ technologii wykonania i tekstury nawierzchni drogowych na hałas pojazdów samochodowych. Białystok. Politechnika Białostocka. Rozprawy Naukowe nr 121.
  2. Gierasimiuk Paweł,Władysław Gardziejczyk. 2012. „Makrotekstura nawierzchni asfaltowych – wybrane aspekty jej oceny”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Z. 59-cz. 4. s. 191 – 198.
  3. Wasilewska Marta. 2010. Wpływ charakterystyki kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych. Białystok. Rozprawa doktorska. Politechnika Białostocka. Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WBiIS/1/2015 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
mgr inż. Paweł Gierasimiuk, Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

mgr inż. Paweł Gierasimiuk, Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

 p.gierasimiuk@pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.20