Acoustic barriers – the rules of determining of location and sizes in relation to the source and recipient of noise


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

M. Motylewicz

DOI: 10.15199/33.2018.12.21

Volume 556: Issue 12
Pages 66-68
Accepted for publication: 13.11.2018 r.

Acoustic barriers are one of the most popular and the most commonly used solutions to protect against traffic noise on Polish roads. This is due to the relatively simple and, above all, known technology of their implementation and the high effectiveness of noise reduction when certain conditions are complied. Their use, however, often cause a lot of controversy regarding the validity and need for their use, due to high construction costs, restrictions on access to the road and low aesthetic values. Despite this, well implemented and satisfying certain conditions, acoustic barrier is an effective device, and in some cases the only possible to use – especiallywhen space is tight and protected buildings located in close proximity to the road.Due to the significant impact of the location and dimensions of the acoustic barrier on the noise reduction efficiency, aswell as the high costs of their implementation, the article emphasizes the correct selection of geometric sizes in the design of acoustic barriers. Keywords: road traffic noise; acoustic barrier; length; height; location.
 1. Boczkowski Arkadiusz. 2017. „Analiza wpływu ukształtowania wjazdów na posesje mieszkalne na skuteczność drogowych ekranów akustycznych”. Systemy wspomagania w inżynierii produkcji 6 (1): 58 – 67.
 2. Bohatkiewicz Janusz. 2017.Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym. Monografia. Politechnika Lubelska.
 3. Buczek Piotr. 2013. „Zabezpieczenia akustyczne stosowane na polskich drogach w aspekcie racjonalizacji kosztów”. Drogownictwo 2: 3 – 8.
 4. „Design Manual for Roads and Bridges”. Volume 10, section 5, part 2: „Environmelntal Barriers: Technical Requirements (HA 66/95)”, UK, 1995.
 5. Engel Zbigniew. 2001. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa. PWN.
 6. Engel Zbigniew, Jerzy Sadowski,Maria Stawicka-Wałkowska, Sławomir Zaremba. 1990. Ekrany akustyczne. Kraków. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Instytut Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej.
 7. Galińska Barbara, Joanna Kopania. 2016. „Hałas drogowy a skuteczność ekranów z oktagonalnymi reduktorami dźwięku”. Autobusy 6: 168 – 171.
 8. Gardziejczyk Władysław, Paweł Gierasimiuk,MarekMotylewicz. 2011. „Ekrany akustyczne – analiza ich skuteczności na wybranych przykładach”. Magazyn Autostrady 12: 38 – 45.
 9. Gardziejczyk Władysław, Marek Motylewicz. 2015. „Przebudowa dróg i ulic a klimat akustycznywich otoczeniu”.Materiały Budowlane 7: 99 – 101. DOI 10.15199/33.2015.07.26.
 10. https://sound.eti.pg.gda.pl/student/ochrona/08_EkranSynt.pdf.
 11. https://www.fhwa.dot.gov/environMent/noise/noise_barriers/design_construction/.
 12. „Reduktor hałasu z betonu do ekranów przeciwdźwiękowych Reduktor Best Top” – aprobata techniczna IBDM Nr AT/2011-02-2682.
 13. Sadowski Jerzy. 2004. „Ekranowanie akustyczne”. Materiały Budowlane 4: 53 – 56.
 14. Szymański Zbigniew, Radosław Kucharski. 2008. „Projektowanie ekranów akustycznych. Najczęściej występujące błędy w projektowaniu”. Magazyn Autostrady 11: 59 – 63.
 15. Woźniak Krystian. 2012. „Kryterium hałasu w projektowaniu wjazdów z drogi do ekranowanej zabudowy”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (3/2012/IV): 377 – 384.
 16. Wroceński Marcin. 2014. „Ekrany akustyczne – przedstawienie problemu okiem młodego inżyniera”. Polskie Drogi 4: 114 – 119.
dr inż. Marek Motylewicz, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr inż. Janusz Bohatkiewicz,  mgr inż. Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska,Wydział Budownictwa i Architektury

dr inż. Marek Motylewicz, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  m.motylewicz@pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.21