Participation of mineral phase in cement stabilization of peaty subsoil


Vol. 528 (8) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Szymon Topoliński,
Maciej Kordian Kumor

DOI: 10.15199/33.2016.08.31

Volume 528; Issue 8
Pages 106-107

Accepted for publication: 29.06.2016 r.

The paper presents some of research results obtained to evaluate the effectiveness of the use of cement to strengthen the weak soil having different organic matter content. The study included 20 different mixture recipes, which independent variables were: organic matter content Iom (20 ÷ 84.40%) and the ratio of added cement to the dryweight of soilmc/ms (0.75 ÷ 2.75). Analysis of the obtained strength tests results shows that there is a close physical relationship between the geotechnical properties of the components and the parameter of uniaxial compressive strength of the organic soil-cement binder mixture.
Keywords: stabilization, organic soils, in situ soil mixing method.
  1. Axelsson Karin, Sven-Erik Johansson, Ronny Andersson. 2002. „Stabilization of OrganicSoils by Cement and Puzzolanic Reactions – feasibility study”. Stockholm. Swedish Deep Stabilization Research Centre, Report 3.
  2. Jamroży Zygmunt. 2008. Beton i jego technologie. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Jarominiak Andrzej, Lesław Bichajło, Leszek Folta, Krzysztof Trojnar. 1999. Odbudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku ul. Krakowskiej w Przemyślu zniszczonym w skutek osuwiska. Warszawa. Drogownictwo (9): 267 – 278.
  4. Najder Tomasz,Anna Najder. 2005. „Stabilizacja gruntów spoistych i organicznych metodą kolumn wapienno-cementowych”. Materiały Budowlane (2): 30 – 32;
  5. Osiecka Ewa. 2005.Materiały budowlane. Spoiwa mineralne i kruszywa. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;
  6. PN-EN 14679. 2005.Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Wgłębne mieszanie gruntu.
  7. Topoliński Szymon. 2014. „Badanie wytrzymałości kompozytów grunt organiczny-spoiwo cementowe formowanych metodą mieszania”. Bydgoszcz. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.
Szymon Topoliński, Ph. D. Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Maciej Kordian Kumor, Ph. D. Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

dr inż. Szymon Topoliński Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

szymon.topolinski@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.31