Parameters of strength properties of steel flanges used in corrugated web girders


openaccess, Vol. 579 (11) 2020 / wtorek, 24 listopada, 2020

(Open Access)

Basiński Witold. 2020. Parameters of strength properties of steel flanges used in corrugated web girders. Volume 579. Issue 11. Pages 2-5. DOI: 10.15199/33.2020.11.01

Accepted for publication: 22.06.2020

The study presents parameters of strength properties of flanges used in corrugated web girders obtained on the basis of tests. The subject tests were carried out on randomly taken samples from twenty investigated corrugated web girders. The girder flanges were 15 mm and 20 mm thick. As a result of the tests. partial yield factors γm and coefficients of variation VRe were estimated. The normal distribution of yield strength obtained are shown. The obtained results were referred to the available flat sheet tests. Based on the conducted tests. the safety level of bending load calculations resulting fromthe applied partial factors of the yield strength was shown.
 1. Basiński Witold, Z. Kowal. 2018. „Random strength parameters of steel corrugated webs and their influence on the resistance of SIN plate girders”. Architecture Civil Engineering. Environment 11 (3): 65 – 77. DOI: 10.21307/ACEE-2018-039.
 2. Basiński Witold. 2018. „Shear buckling of plate girders with corrugated web restrained by end stiffeners”. Periodica Polytechnica Civil Engineering 62 (3): 757 – 771.DOI: 10.3311/PPci. 11554.
 3. Basiński Witold. 2019. „Shear buckling resistance of cantilever girders with corrugated web”. Architecture Civil Engineering. Environment 12 (1): 63 – 79. DOI: 10.21307/ACEE-2019-006
 4. EldibMEA.-H. 2009. „Shear buckling strength and design of curved corrugated steel webs for bridges”. Journal of Constructional Steel Research. 65: 2129 – 2139.
 5. Gwóźdź M., P. Woźniczka. 2015. „Badania statystyczne losowej zmienności cech wytrzymałościowych stalowych wyrobów hutniczych”. Przegląd Budowlany 6: 31 – 37.
 6. Hassanein M. F., O. F. Kharoob. 2013. „Behavior of bridge girders with corrugated webs: (II) Shear strength and design”. Engineering Structures (57): 544 – 553.
 7. Kowal Z.,Witold Basiński. 2007. „Wyznaczanie sztywności obrotowej doczołowych połączeń podatnych na podstawie pomiaru drgań dźwigarów”. Inżynieria i Budownictwo 64 (4): 197 – 200.
 8. Kuchta K. 2004. Nośność i sztywność dźwigarów z falistym środnikiem. Praca doktorska. Politechnika Krakowska.
 9. Profile z falistym środnikiem SIN. 2002. Zasady wymiarowania. Politechnika Krakowska. Kraków.
 10. PN-EN 1993-1-1:2003. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 11. PN-EN-1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
 12. PN-EN 1993-1-5 2008. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice.
 13. PN-EN 1993-1-3. 2008. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
 14. PN-EN 10002-1:2001. Wyroby stalowe – Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej.
 15. PN-EN 10025-1:2007.Wyroby na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.
dr inż. Witold Basiński, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-9306-4569

dr inż. Witold Basiński, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-9306-4569

witold.basinski@polsl.pl